ANTECOMUNICAT 4.1 Activitați de instruire a unui număr de 72 persoane din grupul țintă „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!”- Piatra Neamț Cod Mysmis: 110679

În perioada 17-20 Mai 2019 la Piatra Neamț vor fi organizate cursurile – Curs de Lobby și Advocacy; Curs de Politici Publice – seria 4 din cadrul activității 4.1 Activitați de instruire a unui numar de 72 persoane din grupul tinta, activitate organizată în cadrul proiectului „Tinerii au prioritate pe agenda publică!”.

Scopul sesiunilor de instruire va fi acela de a invata si evalua practicile de implementare a politicilor in domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie pentru a putea propune alternative viabile la acestea si de a capacita participantii cu instrumente pentru propunerea de politici publice alternative.
Proiectul derulat pe o perioadă de 16 luni, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, în concordanţă cu SCAP.

Dana Vicu,
Manager Proiect

ANTECOMUNICAT 4.1 Activitați de instruire a unui număr de 72 persoane din grupul țintă „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!”- Piatra Neamț Cod Mysmis: 110679
Derulează în sus