ANTECOMUNICAT A 6.2. Stabilirea planului de actiune si implementarea acestuia „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!”- Piatra Neamț Cod Mysmis: 110679

În data de 7 august 2019 ora 14:00 și 8 august ora 11:00 la Centrul de Participare Activa, Aleea Tineretului nr. 7, Piatra Neamț vor fi organizate primele Mese Rotunde – din cadrul activității A.6. Derularea unei campanii de advocacy, activitate organizată în cadrul proiectului „Tinerii au prioritate pe agenda publică!”.

În cadrul meselor rotunde se va prezenta politica publică alternativă in domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie și vor avea loc discuții pe această temă.

La masa rotundă vor participa reprezentanți ai:
• ONG-urilor cu atribuții în domeniul tineretului
• partenerilor sociali cu atribuții în domeniul tineretului
• reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice.
• decidenți politici.

Proiectul este implementat de către ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ECONOMICE ȘI EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE în calitate de beneficiar.

Proiectul derulat pe o perioadă de 16 luni, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, în concordanţă cu SCAP.

Dana Vicu,
Manager Proiect

ANTECOMUNICAT A 6.2. Stabilirea planului de actiune si implementarea acestuia „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!”- Piatra Neamț Cod Mysmis: 110679
Derulează în sus