ANTECOMUNICAT FORUMUL TINERILOR UCENICI „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!”- Piatra Neamț Cod Mysmis: 110679

În perioada 01-03 Martie 2019 la Piatra Neamț va avea loc Forumul Tinerilor Ucenici, activitate organizată în cadrul proiectului „Tinerii au prioritate pe agenda publică!”.

Scopul “Forumului Tinerilor Ucenici” este de a aduce pe agenda publică viziunea ONG-urilor, cu privire la domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie.

Proiectul derulat pe o perioadă de 16 luni, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, în concordanţă cu SCAP.

Dana Vicu,
Manager Proiect

ANTECOMUNICAT FORUMUL TINERILOR UCENICI „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!”- Piatra Neamț Cod Mysmis: 110679
Derulează în sus