ANTECOMUNICAT WORKSHOP „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!” – București Cod Mysmis: 110679

Joi, 17 ianuarie 2019, începând cu ora 15.00, în Sala Verbum a Hotelului Răzvan – Calea Călărași, nr. 159, sector 3, București va avea loc workshopul cu rolul de consultare publică din cadrul proiectului „Tinerii au prioritate pe agenda publică!”

Proiectul derulat pe o perioadă de 16 luni, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, în concordanţă cu SCAP.

Scopul workshopului este în primul rând acela de a informa, de a evidenția punctele de vedere cu privire la politicile publice în domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie, de a colecta opinii și puncte de vedere cu privire problemele generate de forma actuală a legilor din domeniu (Legea Uceniciei), dar și de a dezbate problemele identificate și expuse în raportul de evaluare, de a identifica soluții la problemele identificate și de a genera propuneri de politici publice viabile.

 

Dana Vicu,

Manager de proiect

ANTECOMUNICAT WORKSHOP „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!” – București Cod Mysmis: 110679
Derulează în sus