Anunț selecție participanți vizită de studiu Marea Britanie ( Londra )

Avem onoarea de a vă invita să vă înscrieți la Vizita de Studiu organizată în cadrul proiectului „Tinerii au prioritate pe agenda publică!” cod MySMIS 110679.

Vizita de studiu in Marea Britanie (Londra) se va derula pe parcursul a 7 zile ( 6 nopti ) in perioada 13-19 septembrie 2019 (Plecare din România: 13 Septembrie 2019; Plecare din Londra: 19 Septembrie 2019).

Locaţie: Academy St. Albans http://www.academyresidences.co.uk/academy-st-albans/ .

Costurile participantilor privind transportul local si international, cazarea si mesele zilnice vor fi asigurate prin intermediul proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A PARTICIPANŢILOR
În conformitate cu cererea de finanţare, se pot înscrie la vizita de studiu doar persoanele care au participat la sesiunile de instruire de Politici Publice si Lobby si Advocacy, organizate la Piatra Neamţ în cadrul proiectului.
De la un partener social ( patronat/sindicat ) sau ONG, poate participa doar o singura persoană.
Număr de locuri: 13

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ŞI CRITERII DE SELECŢIE
În vederea înscrierii la vizita de studiu, fiecare candidat va transmite începând cu data de 08.07.2019 ora 08:00 la adresa de mail proiectecreed@gmail.com o scrisoare de intenţie (maxim 1 pagină) în cadrul căreia să prezinte motivele pentru care doreşte să participe la vizita de studiu.
Vor fi selectate primele 13 candidaturi eligibile pe baza principiului „Primul venit-primul servit”, in ordinea primirii emailului cu scrisoarea de intenţie şi ţinând cont de faptul ca de la fiecare partener social (patronat/sindicat) sau ONG, poate participa o singură persoană.
În cazul în care de la un partener social sau ONG se vor înscrie mai multe persoane, atunci va fi luată în considerare doar prima candidatură care respectă criteriile.
Scrisorile de intenţie care nu prezintă motivaţia în vederea participării la vizita de studiu vor fi respinse.
Emailurile primite fară scrisoare de intenţie vor fi respinse.
Emailurile primite înainte sau după perioada de transmitere a aplicațiilor nu vor fi luate în considerare.
Emailurile vor fi transmise individual – 1 candidatură/e-mail. Emailurile care conțin mai multe candidaturi/scrisori de intenție vor fi respinse.
Emailul/scrisoarea de intentie trebuie sa contina obligatoriu numele si prenumele candidatului.

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECŢIE
Nr. crt. Activitate Perioada
1. Publicare anunţ de selecţie 04.07.2019
2. Transmitere aplicaţii (scrisoare intenţie) 08.07.2019, ora 08:00 – 09.07.2019, ora 14:00
3. Evaluare aplicaţii şi publicarea rezultatelor 09.07.2019
4. Depunere contestaţii 09.07.2019 – 12.07.2019 ora 15:00
5. Soluţionare contestaţii şi publicare rezultate finale 12.07.2019

ANALIZA CANDIDATURILOR ŞI COMISIA DE SELECŢIE
Pentru analiza candidaturilor se va constitui o comisie de selecţie formată din:
– managerul de proiect
– asistentul de proiect
– expertul politici publice.

Comisia de selecţie va verifica criteriile de eligiblitate şi de selecţie şi va întocmi lista candidaţilor admişi şi lista de rezerve. Pentru transparenţă, listele vor fi postate pe site-ul organizaţiei şi pe pagina de facebook. Se va acorda un termen de 3 zile pentru eventuale contestaţii. După soluţionarea acestora, se vor publica listele finale cu participanţii.
Participanții selectați vor semna un contract prin care se angajează să participe la vizita de studiu și să respecte angajamentele pe toată perioada de desfăşurare a vizitei de studiu.

Regulament de selectie vizita de studiu

Candidații au obligația să urmărească permanent site-ul organizatiei ( www.asociatiacreed.ro ) / pagina de facebook a organizatiei ( CREED Romania ) pentru eventuale completări/modificări/actualizări ale prezentului Regulament.

Vă aşteptăm cu drag!

Anunț selecție participanți vizită de studiu Marea Britanie ( Londra )
Derulează în sus