COMUNICAT POST EVENIMENT A 6.2. Stabilirea planului de actiune si implementarea acestuia „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!”- Piatra Neamț Cod Mysmis: 110679

În data de 08 August 2019 la Piatra Neamț a fost organizată a doua masă rotundă din cadrul activității A.6. Derularea unei campanii de advocacy, activitate organizată în cadrul proiectului „Tinerii au prioritate pe agenda publică!”.

La masa rotundă organizată în cadrul Centrului de participare activă au participat 15 persoane, reprezentanți ai societăţii civile, partenerului social și instituțiilor publice din Neamţ.
În cadrul mesei rotunde organizate în cadrul Centrului de Participare Activă a fost prezentată și promovată politica publică alternativă in domeniul tineretului elaborată în cadrul proiectului.
Discuțiile din cadrul mesei rotunde au fost moderate de Miroslav Tașcu Stavre, expert politici publice în cadrul proiectului.

Proiectul derulat pe o perioadă de 16 luni, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, în concordanţă cu SCAP.

COMUNICAT POST EVENIMENT A 6.2. Stabilirea planului de actiune si implementarea acestuia „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!”- Piatra Neamț Cod Mysmis: 110679
Derulează în sus