COMUNICAT POST WORKSHOP PROIECT „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!” BUCUREȘTI

În data de 17 Ianuarie 2019, începând cu ora 15:00, la Hotel Răzvan, București, s-a desfășurat Workshopul din cadrul proiectului „Tinerii au prioritate pe agenda publică!”.
În cadrul evenimentului au participat peste 40 de de reprezentanți ai ONG-urilor, partenerilor sociali, autorităților și instituțiilor publice din București și localitățile limitrofe.

În cadrul atelierelor de lucru s-a discutat despre oportunităţile şi provocările tinerilor din Bcurești cu privire la inserţia pe piaţa muncii. Un accent deosebit s-a pus pe modul în care Legea Uceniciei oferă tinerilor oportunitatea de a îmbină experiență profesională cu calificarea într-o meserie.

La finanul workshopului au fost identificate posibile soluții de îmbunătățire cadrului normati și s-au generat propuneri concrete de îmbunătățire a situației tinerilor din București și localitățile limitrofe.

   Mulțumim tuturor participanților pentru interesul manifestat față de tematica abordată!

COMUNICAT POST WORKSHOP PROIECT „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!” BUCUREȘTI
Derulează în sus