CORRIGENDUM nr 3 METODOLOGIE DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

1. Se modifică secţiunea C. Grup ţintă activitatea A.4.1. Activităţi de instruire a unui număr de 72 de persoane din grupul ţintă
Scopul activităţii de instruire: de a învăţa şi evalua practicile de implementare a politicilor în domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie pentru a putea propune alternative viabile la acestea şi de a capacita participanţii cu instrumente pentru propunerea de politici publice alternativă.
Calendar activitate: aprilie 2019 – iunie 2019
În perioada menţionată mai sus se vor organiza 6 grupe.
Fiecare grupă va parcurge următoarele cursuri:
– Curs politici publice – durata 2 zile
– Curs lobby şi advocacy – durata 2 zile
Număr de participanţi pe grupă: minim 12 / grupă – maxim 14/grupă;
Număr de participanţi: minim 72 – maxim 84 persoane, după cum urmează:
– minim 62 de reprezentanţi ai ONG-urilor;
– minim 10 reprezentanţi ai partenerului/partenerilor sociali (sindicate/patronate);

Condiţii de eligibilitate:
a. candidatul a/nu a participat la unul din workshopurile organizate în cadrul activităţii A.3.2.
b. candidatul provine din ONG/parteneri sociali (sindicate, patronate) cu atributii in domeniul tineretului
c. candidatul şi-a exprimat interesul şi s-a înscris la activitate
d. de la un ONG pot participa maxim 2 persoane, de la un partener social social pot participa maxim 11 persoane.

Documente:
– Formular de înscriere
– Dovada apartenenţă ONG/Partener social (adeverinţă angajat/voluntar, contract voluntariat, recomandare etc.)
– Carte de identitate
Participanţii vor fi selectaţi în ordinea înscrierii pe baza principiului „Primul venit-primul servit”, cu respectarea condiţiilor de selecţie. Prioritate vor avea persoanele din ONG-urile care au mai avut tentative de a mai formula propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern si pot dovedi cu documente acest lucru. Modalitatea şi calendarul de înscriere în cadrul activităţii vor fi postate pe site-ul www.asociatiacreed.ro
Dacă vor fi primite mai multe candidaturi din cadrul unei organizaţii, atunci vor fi luate în considerare primele 2 candidaturi care îndeplinesc criteriile de mai sus.
Lista de rezervă va fi întocmită cu persoanele înscrise care îndeplinesc condiţiile de mai sus, în ordinea înscrierii acestora. Lista de rezervă va fi utilizată în condiţiile în care un candidat selectat iniţial nu mai poate participa la eveniment.

2. Se modifică secţiunea D. Grup ţintă activitatea A.5.2. Realizarea planului de Acţiune şi organizarea unei vizite de studio

Scopul vizitei de studiu: de a identifica bunele practici în domeniu.
Calendar activitate: septembrie 2019
Durata eveniment: 7 zile, 6 nopţi
Număr de participanţi: 13 persoane
Condiţii de eligibilitate:
a. candidatul a participat la sesiunile de instruire (etapa I+II) din cadrul activităţii A.4.1.
b. candidatul provine din ONG/parteneri sociali (sindicate, patronate)
c. candidatul a transmis o scrisoare de intenţie la adresa de email comunicată

Participanţii vor fi selectaţi în ordinea transmiterii pe email a scrisorii de intenţie pe baza principiului „Primul venit-primul servit”, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate. Modalitatea şi calendarul de înscriere în cadrul activităţii vor fi postate pe site-ul www.asociatiacreed.ro
De la un ONG/partener social poate participa maxim 1 persoana. Dacă din cadrul unei organizaţii vor fi primite mai multe candidaturi/scrisori de intenţie, atunci va fi luată în considerare prima candidatură transmisă pe email care îndeplineşte criteriile de mai sus.
Lista de rezervă va fi întocmită cu persoanele înscrise care îndeplinesc condiţiile de mai sus, în ordinea transmiterii scrisorii de intenţie. Lista de rezervă va fi utilizată în condiţiile în care un candidat selectat iniţial nu mai poate participa la eveniment.
Se va avea în vedere că în procesul de recrutare a grupului ţintă, acesta să aibă o componentă echilibrată din punct de vedere al componentei de gen, apartenenţa etnică, religie, dizabilitate criteriile de selecţie şi recrutare fiind făcute publice pe site-ul Beneficiarului.
Selecţia se va face pe baza interesului manifestat şi în baza criteriilor de selecţie.

Corrigendum nr. 3

CORRIGENDUM nr 3 METODOLOGIE DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ
Derulează în sus