Formular de înscriere „Forumul Tinerilor Ucenici”

Te rugăm să completezi formularul de mai jos pentru a te înscrie la Forumul Tinerilor Ucenici, organizat în perioada 01-03 Martie 2019 la Piatra Neamț.

Link formular AICI

Activitatea este organizată în cadrul proiectului „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!” cod SIPOCA 197/cod MySMIS 110679.

Proiectul este implementat de către ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ECONOMICE ȘI EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE în calitate de beneficiar.

Scopul “Forumului Tinerilor Ucenici”: de a aduce pe agenda publică (a instituţiilor statului) viziunea ONG-urilor, cu privire la domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie. Forumul va avea o durata de 3 zile, cu participarea unui numar de min. 40 de persoane – maxim 45 de persoane dintre persoane informate în cadrul workshopurilor.

Condiţii de eligibilitate:
a. candidatul a participat la unul din workshopurile organizate în cadrul activităţii A.3.2.
b. candidatul şi-a exprimat interesul şi s-a înscris la activitate
c. nu a participat la activităţi similare celor organizate în cadrul proiectului finanţate din fonduri structurale

Dintr-o organizaţie neguvermamentală(ONG)/instituţie publică pot participa maxim 3 persoane, pâna la completarea numărului de locuri (maxim 31 de locuri).
De la Partenerii sociali (Sindicate, Patronate) pot participa maxim 14 persoane (maxim 14 locuri).

Documente:
– Formular de înscriere
– Dovada apartenenţă ONG/instituţii publice/Partener social (adeverinţă angajat/voluntar/membru, contract voluntariat, recomandare etc.) emisă anterior datei de demarare a Forumului Tinerilor Ucenici.
– Carte de identitate.

Participanţii vor fi selectaţi în ordinea înscrierii pe baza principiului „Primul venit-primul servit”, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate.

Dacă din cadrul unei organizaţii neguvermanentale/instituţii vor fi primite mai multe candidaturi, atunci vor fi luate în considerare primele 3 candidaturi care îndeplinesc criteriile de mai sus.

Daca din cadrul unui partener social vor fi primite mai multe candidaturi, atunci vor fi luate în considerare primele 14 candidaturi care îndeplinesc criteriile de mai sus.

Lista de rezervă va fi întocmită cu persoanele înscrise care îndeplinesc condiţiile de mai sus, în ordinea înscrierii acestora. Lista de rezervă va fi utilizată în condiţiile în care un candidat selectat iniţial nu mai poate participa la eveniment.

Datele de mai jos ne sunt necesare pentru înscrierea la activitate și pentru a răspunde cât mai bine nevoilor tale.

Formular de înscriere „Forumul Tinerilor Ucenici”
Derulează în sus