ANUNȚ PRELUNGIRE TERMEN SELECŢIE EXPERŢI GESTIONARE GRUP ȚINTĂ – PROIECT „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!”

Prelungire termene:

 

Nr. crt. Activitate Perioada
1. Transmiterea dosarelor de candidatură 29.08.2018 – 24.09.2018.

Termen limita de depunere a dosarelor de candidatura 24.09.2018, ora 09:00

2. Evaluarea dosarelor de candidatura 24.09.2018, ora 09:00 – 10:30

Candidaţii selectaţi vor fi informaţi telefonic

5. Perioada pentru primirea contestaţiilor 24.09.2018 ora 11:00 – 24.09.2018 ora 15:00
6. Transmiterea procesului verbal de soluţionare a contestaţiilor (dacă este cazul) 24.09.2018 ora 16:00
ANUNȚ PRELUNGIRE TERMEN SELECŢIE EXPERŢI GESTIONARE GRUP ȚINTĂ – PROIECT „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!”
Derulează în sus