Varianta de solutionare 1 – Menținerea situației actuale

Menținerea situației actuale nu este o soluție viabilă atât din punctul de vedere al angajatorilor cât și a tinerilor din România. În acest moment există un decalaj ridicat între cerere și oferă pe piața muncii iar ucenicia este o modalitate foarte bună pentru a rezolva acest decalaj.

Ce se va întâmpla dacă nu aplicăm soluții concrete?

Numărul contractelor de ucenicie va înregistra o creștere moderată, lucru care va afecta atât angajatorii cât tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă care ratează șansa de a obține un loc de muncă, concomitent cu posibilitatea de a se califica într-o meserie. De asemenea vor fi afectați indicatorii privind inserția tinerilor pe piața muncii, tinerii NEETs, șomajul sau nivelul general de calificare al lucrătorilor vor fi afectați.

Pe termen lung se va înregistra o creștere moderată a numărului de contracte de ucenicie încheiate, însă neadoptarea unei măsuri de soluționare a problemelor identificate poate conduce ca sistemul de ucenicie să rămână neatractiv, lucru ce afectează nivelul de inserție și calificare al lucrătorilor.

Bineînțeles, absența intervențiilor publice pentru îmbunătățirea uceniciei va avea o o serie de consecințe economice directe și indirecte care vor conduce la efecte precum:

  • lipsa personalului calificat ce generează probleme pentru angajatori
  • impactul negativ asupra competitivității datorită nivelurilor scăzute de formare inițială
  • locuri de muncă vacante care vor rămâne neocupate
  • cei care abandonează școala și cei aflați în șomaj vor avea oportunități limitate de angajare
  • costuri crescute cu indemnizația de șomaj și măsurile active

 În ceea ce privește impactul social și asupra grupurilor vulnerabile menținerea numărului relativ mic de contracte de ucenicie nu vor avea impact asupra șomajului, în general, și nici asupra șomajului în rândul tinerilor, în particular. Ucenicia este o soluție care ar putea conduce la reducerea șomajului pe termen lung, mai ales că la final ucenicii primesc o calificare, precum și de a reduce riscul de sărăcie și excluziune socială.

Nu în ultimul rând, menținerea situației actuale și neadoptarea unor măsuri pentru a crește atractivitatea uceniciei va determina menținererea percepției cu privire la prestigiul social a uceniciei.

Propunerea de politică publică alternativă poate fi citită aici: Propunere-politica-publica-ucenicie

Varianta de solutionare 1 – Menținerea situației actuale
Derulează în sus