CREED

Asociația CENTRUL DE RESURSE ECONOMICE ŞI EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE

(acronim CREED România)

CREED este o organizație nonprofit , înființată în anul 2009 care ce are ca misiune dezvoltarea durabilă, pe plan social, economic şi cultural, cu accent pe educaţie în scopul stimulării responsabilităţii civice şi sociale, a cetăţeniei active, a toleranţei şi a dialogului intercultural sau interetnic, a antreprenoriatului şi implicării active în vederea dezvoltării comunităţilor locale şi a societăţii în întregul ei.

Pe parcursul celor 9 ani de activitate CREED România a elaborat și implementat proiecte naționale și internaționale, finanțate prin programe precum:

 • Erasmus Plus;
 • Programul Operațional Capital Uman;
 • Programul Operațional Capacitate Administrativă;
 • Start-up Nation (AIPPIMM);
 • Programul Comerț și Servicii (AIPPIMM);
 • Programul de Microindustrializare (AIPPIMM);
 • Fondul European de Dezvoltare Regională;
 • Tineret în Acțiune;
 • Finanțări private;
 • Finanțări de la bugetul local etc.

CREED este acreditată ca furnizor de fomare profesionala, este membra a Federației VOLUM și desfășoară următoarele tipuri de activități:

 • Activități pentru tineri: schimburi de tineri internaționale, seminarii și traininguri etc.
 • Activități educative pentru copii: cursuri TIC, engleză, dezvoltare personală etc.
 • Activități de consultanță (fonduri structurale și guvernamentale).

Derulează în sus