ANUNȚ ACHIZITIE PRODUSE

Reteaua Integrata de Sprijin prin Educatie Incluziva – R.I.S.E.I.
Working together for a green, competitive and inclusive Europe
Nr. 132/13.12.2022
ANUNȚ ACHIZITIE PRODUSE – SPRIJIN MATERIAL – PREMII NON FINANCIARE
✓ Autoritate contractantă: Asociația Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare – C.R.E.E.D.
✓ Prevederi legale aplicabile: Legea 98/2016 privind achizițiile publice
✓ Cod CPV: 30192700-8 Papetarie (Rev.2)
✓ Obiectul achiziției: “ PRODUSE – SPRIJIN MATERIAL – PREMII NON FINANCIARE” după cum urmează:
GHIOZDAN COPII – ECHIPAT DUPĂ CUM URMEAZĂ – 40 BUCĂȚI – in conformitate cu tabelul atasat.

✓ Sursa de finanțare: contractului de finanțare nr. 10/21.12.2020/N
✓ Perioada de timp în care oferta trebuie să fie valabilă: 30 zile
✓ Data limită de transmitere a ofertei: 19.12.2022, ora 15.00 ✓ Valoarea estimată – 12.702,79 lei cu TVA.
✓ Nu se va depăși valoarea maximă de 317,57 lei cu TVA inclus/ghiozdan echipat.
✓ Criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut
✓ Termen de livrare – maxim 30 de zile calendaristice de la comandă.
✓ Modalitatea de plată – în baza facturii fiscale emise în maxim 30 zile de la emitere.
✓ Modul de transmitere a ofertei: oferta se va transmite pe adresa de e-mail proiectecreed@gmail.com pâna la 19.12.2022, ora 15.00.
✓ Modul de finalizare al achiziției: comandă.
✓ Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română.

anunt achizitie Ghiozdan echipat

ANUNȚ ACHIZITIE PRODUSE
Derulează în sus