Antecomunicat conferina promovare proiect RISEI

ANTECOMUNICAT CONFERINȚĂ PROMOVARE PROIECT

 

În data de 25 mai 2023 ora 11:00 se va desfășura CONFERINŢA DE PROMOVARE a proiectului „Rețeaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă – R.I.S.E.I.” cod proiect PN2057 la Sala de Consiliu din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 din Piatra Neamț (Strada Mărăței nr. 6).

Evenimentul este organizat de către ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ECONOMICE ȘI EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE în calitate de partener în cadrul proiectului.

Proiectul derulat pe o perioadă de 36 de luni, este cofinanţat din Granturile Norvegiene 2014-2021.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de incluziune socială a 870 de copii și tineri aflați în situații de risc prin crearea unei Rețele Integrate de Sprijin prin Educație Incluzivă în trei județe: Ilfov, Neamț și Iași. În acest scop, proiectul dezvoltă o rețea de sprijin la nivelul celor trei județe ce va oferi o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în raport cu nevoile fiecărui copil/tânăr. Astfel, proiectul va contribui la scăderea fenomenului de abandon școlar și la asigurarea unui acces neîngrădit pentru copii cu cerințe educaționale speciale (CES) la o educație de calitate.

               Pentru înscriere vă rugăm să sunați la numărul 0744.599.747.

 

Vă așteptăm cu drag!

Asociația C.R.E.E.D.

Antecomunicat conferina promovare proiect RISEI
Derulează în sus