ANTECOMUNICAT CONFERINȚĂ FINALĂ PROIECT

În data de 23 septembrie 2019, ora 14:00, la Hotel Ceahlău, Piatra Neamț, se va desfășura CONFERINŢA FINALĂ a proiectului „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!” cod SIPOCA 197/cod MySMIS 110679.

Proiectul este implementat de către ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ECONOMICE ȘI EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE în calitate de beneficiar.

Proiectul derulat pe o perioadă de 16 luni, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, în concordanţă cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea și introducerea de politici, sisteme și standarde comune alternative în administrația publică ce optimizează procesele decizionale din domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie, în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) şi vizează formularea de alternative cu privire la Legea Uceniciei (Legea 279/2005).

Scopul acestui eveniment este de a prezenta tuturor participanților și în special reprezentanților ONG-urilor și ai autorizăţilor şi instituţiilor publice informații cu privire la rezultatele finale din cadrul proiectului. 

               

Principalele activităţi din cadrul proiectului au fost reprezentate de:

  • Consultări publice şi workshopuri regionale tematice;
  • Curs Lobby şi Advocacy;
  • Curs Politici Publice;
  • Vizită de studiu în Marea Britanie;
  • Activitate de formulare şi promovare a unei propuneri de politică publică alternativă.

                

              Date de contact

              Asociația Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare

              Adresa: Aleea Tineretului nr. 7, loc. Piatra Neamț, jud. Neamț

              Persoana de contact:

              Dana Vicu – manager proiect

              Număr de telefon: 0744599747

              E-mail: dana.vicu@creedromania.ro

ANTECOMUNICAT CONFERINȚĂ FINALĂ PROIECT
Derulează în sus