Anunt angajare experti ian 2023

ANUNȚ RECRUTARE EXPERȚI PROIECT Reteaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă – R.I.S.E.I.

 

Asociația Centrul de Resurse Economice și Educatie pentru Dezvoltare, partener în cadrul proiectului Reteaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă – R.I.S.E.I. finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021 în cadrul apelului „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, aria 8 “Copii și tineri în situații de risc”, recrutează experți pentru următoarele posturi:

 

Nr. Crt. Denumirea postului Sarcinile principale Calificare, experiență și abilități necesare postului Tip de contract
1. Învățător

(2 posturi, Școala Cracaoani)

·        organizarea şi gestionarea activităţilor de învăţare a elevilor;

·        oferă suport elevilor la realizarea temelor;

·        analiza și selectarea materialelor adecvate posibilităților de înțelegere ale elevilor;

·        construirea situațiilor de învățare care solicită participarea creativă a cât mai multor elevi;

·        oferă familiei informaţii periodice, relevante, despre progresul şcolar, comportamentul social şi stilul de învăţare al elevilor;

·        îndrumă familia către surse specializate pentru consiliere;

·        realizează documentația specifică postului;

·        alte atribuții specifice postului.

 

·        Studii superioare

·        Vechime în specialitate min. 2 ani

·        Abilități/experiență de comunicare și lucrul cu copiii.

 

Contract individual de muncă
2. Expert activități extracuriculare

(2 posturi, Școala Cracaoani si Scoala nr 2 structura Valeni)

·        Organizarea programelor de educatie nonformala

·        Impli Contract individual de muncă carea si in activitatile culturale locale pentru copii

·        Responsabil cu activitatea  A 2.2- Organizarea de programe inovative de educație non-formală – programe  creative si de petrecere a timpului liber – pentru  dezvoltarea abilităților socio-emoționale  (programe de educație pentru sănătate, ateliere de educație non-formală și formare vocațională), atât pentru copiii/tinerii din grupul țintă, cât și pentru părinții acestora.

·        Studii medii sau superioare

·        Abilităţi/experienta de comunicare si lucrul cu copiii

 

Contract individual de muncă
3. Expert activități igiena si nutritie (1 post, Scoala nr. 2 – structura Valeni, Scoala Cracaoani si scoala Zanesti) ·        Organizarea programelor de educatie nonformala

·        Implicarea si in activitatile culturale locale pentru copii

·        Responsabil cu activitatea  A 2.2- Organizarea de programe inovative de educație non-formală – programe  creative si de petrecere a timpului liber – pentru  dezvoltarea abilităților socio-emoționale  (programe de educație pentru sănătate, ateliere de educație non-formală și formare vocațională), atât pentru copiii/tinerii din grupul țintă, cât și pentru părinții acestora.

·        Studii medii sau superioare

·        Abilităţi/experienta de comunicare si lucrul cu copiii

Contract individual de munca

 

Pentru înscrierea la procedura de recrutare și selecție, candidații vor transmite până pe data de 24.01.2023 ora 11:00 un Curriculum Vitae însoțit de diploma de studii (sau adeverinta studii) și o dovadă a experientei profesionale la adresa proiectecreed@gmail.com sau la punctul de lucru CREED. Selecția experților se va face pe baza analizei documentelor primite prin verificarea respectării criteriilor de calificare și experiență. În cazul în care există mai mulți candidați pe un post, departajarea acestora se va realiza în cadrul unui interviu.ANUNȚ RECRUTARE EXPERȚI

 

Anunt angajare experti ian 2023
Derulează în sus