ANUNȚ RECRUTARE EXPERȚI PROIECT Reteaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă – R.I.S.E.I. – asistent social

ANUNȚ RECRUTARE EXPERȚI PROIECT Reteaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă – R.I.S.E.I.

 

Asociația Centrul de Resurse Economice și Educatie pentru Dezvoltare, partener în cadrul proiectului Reteaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă – R.I.S.E.I. finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021 în cadrul apelului „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, aria 8 “Copii și tineri în situații de risc”, recrutează 1 expert pentru următorul post:

 

Nr. Crt. Denumirea postului Sarcinile principale Calificare, experiență și abilități necesare postului Tip de contract
3. Asistent social

(1 post)

·        stabilește situatia generală sociala a elevilor înscriși în proiect;

·        identifică problemele sociale ale elevilor, folosind metode și tehnici specifice;

·        evaluează elevii din punct de vedere social;

·        monitorizează cazurile sociale;

·        presteză servicii sociale, se documentează și colectează informații despre elevi;

·        realizează documentația specifică postului;

·        alte atribuții specifice postului.

 

·        Studii superioare în domeniul Asistenței Sociale

·        Experiență în domeniul asistenței sociale minim 2 ani;

·        Abilități/experiență de comunicare și lucrul cu copiii.

 

Contract individual de muncă

 

Pentru înscrierea la procedura de recrutare și selecție, candidații vor transmite până pe data de 21.03.2023 ora 16:00 un Curriculum Vitae însoțit de diploma de studii (sau adeverinta studii) și o dovadă a experientei profesionale la adresa proiectecreed@gmail.com sau la sediul Asociatiei. Selecția experților se va face pe baza analizei documentelor primite prin verificarea respectării criteriilor de calificare și experiență. În cazul în care există mai mulți candidați pe un post, departajarea acestora se va realiza în cadrul unui interviu.

 

ANUNȚ RECRUTARE EXPERȚI asist social 2

ANUNȚ RECRUTARE EXPERȚI PROIECT Reteaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă – R.I.S.E.I. – asistent social
Derulează în sus