Anunț recrutare ș selecție experți „O şansă egală pentru toţi. Educaţie inclusivă în unităţile şcolare” SMIS 103821

Procedura de selecţie:
Selecţia acestor experţi este necesară în vederea implementării activităţilor asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului.

În perioada 28.08.2018 01.10.2018 se derulează procedura de selecţie a 9 experţi, în vederea ocupării următoarelor posturi:

Poziţiile care fac obiectul procedurii de selecţie:

Nr. crt Denumire poziţie Număr de luni lucrate in proiect Cerinţe ocupare Atribuţii principale
1. Expert educational – 3 posturi

 

24 luni

10 ore/luna

·         Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;

 

·         Implementare de proiecte/programe/activitati educationale pentru tineri/copii – min. 2 ani

 

·         Abilitati de comunicare, lucru in echipa, planificare/organizare, atenta la detalii, buna gestionara de resurse

·      stabileste orarul de desfasurare a activitatilor; – informeaza copii si parintii cu privire la desfasurarea activitatilor;

·      verifica prezenta copiilor la activitati;

·      verifica motivele pentru care copii nu participa la activitati (daca va fi cazul) si ia masuri in acest sens (contacteaza parintii etc)

·      implementeaza activitatile prevazute conform graficului;

·      colaboreaza cu expertul de activitati nonformale in vederea selectarii tematicii atelierelor si se asigura ca aceasta raspunde obiectivelor de invatare;

·      stabileste metodologia de desfasurare a atelierelor impreuna cu expertul de activitati nonformale;

·      colaboreaza cu expertul de activitati nonformale in vederea elaborarii materialelor, planurilor de lectie si fiselor necesare pentru ateliere prin metode nonformale

·      colaboreaza cu expertul de activitati nonformale in vederea identificarii si utilizarii strategiilor si metodelor de predare-invatare de tip activ, participativ, formativ in vederea implicarii copiilor in propria formare;

2. Expert limba straina – 3 posturi

 

24 luni

10 ore/luna

·         Studii superioare finalizate cu diploma de licenta; specializare/curs limba straina

 

·         Activitate didactica/formator limba straina minim 3 ani

 

·         Abilitati de comunicare, predare, cunostinte solide de limba straina

·      stabileste orarul de desfasurare a activitatilor;

·      verifica prezenta copiilor la activitati;

·      identifica nevoile educationale ale elevilor;

·      sustine cursurile de limba straina, in conformitate cu graficul prestabilit;

·      colaboreaza cu expertul de activitati nonformale in vederea elaborarii materialelor, planurilor de lectie si fiselor necesare pentru cursuri;

·      colaboreaza cu expertul de activitati nonformale in vederea identificarii si utilizarii strategiilor si metodelor de predare-invatare de tip activ, participativ, formativ in vederea implicarii copiilor in propria formare;

·      stabileste metodologia de desfasurare a cursurilor impreuna cu expertul de activitati nonformale;

·      instruieste copii in vederea dobandirii cunostintelor si abilitatilor specifice;

·      evalueaza copii periodic;

·      coreleaza continutului disciplinei de invatamant si a activitatilor de invatare cu obiectivele urmarite in cadrul proiectului;

·      elaboreaza raportul de activitate si fisa de pontaj;

3. Expert TIC – 3 posturi

 

24 luni

10 ore/luna

·         Studii superioare finalizate cu diploma de licenta; specializare/cursuri TIC

 

·         Activitate didactica/formator/specialist TIC minim 3 ani

 

·         Abilitati de comunicare/predare, cunostinte solide de TIC

·      stabileste orarul de desfasurare a activitatilor;

·      verifica prezenta copiilor la activitati;

·      identifica nevoile educationale ale elevilor;

·      sustine cursurile de TIC, in conformitate cu graficul prestabilit;

·      colaboreaza cu expertul de activitati nonformale in vederea elaborarii materialelor, planurilor de lectie si fiselor necesare pentru cursuri;

·      colaboreaza cu expertul de activitati nonformale in vederea identificarii si utilizarii strategiilor si metodelor de predare-invatare de tip activ, participativ, formativ in vederea implicarii copiilor in propria formare;

·      stabileste metodologia de desfasurare a cursurilor impreuna cu expertul de activitati nonformale;

·      instruieste copii in vederea dobandirii cunostintelor si abilitatilor specifice TIC;

·      evalueaza copii periodic;

·      coreleaza continutului disciplinei de invatamant si a activitatilor de invatare cu obiectivele urmarite in cadrul proiectului;

·      elaboreaza raportul de activitate si fisa de pontaj.

 

 Calendarul procedurii de selecţie

Nr. crt. Activitate Perioada
1. Promovarea anuntului de recrutare

Primirea dosarelor de candidatură

28.08.2018 – 24.09.2018.

Termen limita de depunere a dosarelor de candidatura 24.09.2018

2. Evaluarea dosarelor de candidatura 25.09.2018

Candidaţii selectaţi vor fi informaţi telefonic

3. Perioada pentru primirea contestaţiilor 26.09.2018 – 28.09.2018
6. Transmiterea procesului verbal de soluţionare a contestaţiilor (dacă este cazul) 01.10.2018

 

Documente necesare în vederea depunerii candidaturii

a) CV în format Europass semnat pe fiecare pagină de candidat, în original

b) Documente studii

c) Documente experienţă profesională (contracte de muncă, adeverinţe, recomandări etc.)

d) Copie carte de identitate

Documentele se transmit prin curier/poştă sau se depun în original la următoarea adresă: Al. Tineretului nr. 7, loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ.

Candidații ale căror dosare de candidatură vor transmise dupã data limitã (zi și oră) și/sau sunt incomplete, vor fi respinși.

Criterii de departajare

În cazul în care, pentru aceeași poziție prezentată în anunțul de selecție, s-au înscris mai mulți experți eligibili, aceștia vor fi departajați utilizând următoarele criterii și punctaje aferente:

•Experiența profesională

0-2 ani – 5 pct

2-4 ani – 10 pct

4-6 ani – 15 pct

6-8 ani – 20 pct

Peste 10 ani – 30 pct

 

•Experiența în activități similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează

 

0-2 ani – 5 pct

2-4 ani – 10 pct

4-6 ani – 15 pct

6-8 ani – 20 pct

Peste 10 ani – 30 pct

 

•Experința în proiecte finanțate prin programe europene (dacă este cazul)

1 proiect finanțat – 10 pct

2 proiect finanțate– 15 pct

Peste 2 proiect finanțate – 20 pct

 

Candidatul care va obține punctajul cel mai ridicat va fi declarat admis.

 

Contestaţii

La finalul procedurii de selecție se va întocmi un proces verbal, candidaţii fiind informaţi telefonic  despre rezultat admis/repins.

Candidații declarați respinși vor avea posibilitatea de a depune contestație în perioada 26.09.2018 – 28.09.2018. Contestațiile vor conține în mod obligatoriu detalierea motivelor pentru care sunt formulate și se vor depuse pe e-mail la adresa: dana.vicu@creedromania.ro sau personal la sediul CREED – Aleea Tineretului nr. 7, loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ.

Contestaţiile vor fi analizate de comisia de evaluare. Comisia va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul. Procesul verbal va fi adus la cunoştinţă candidatului prin email.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunț recrutare ș selecție experți „O şansă egală pentru toţi. Educaţie inclusivă în unităţile şcolare” SMIS 103821
Derulează în sus