Apprenticeship as a Pathway to Employability

ID-ul proiectului: 2015-2-RO01-KA105-015481

Tipul proiectului: Mobilitatea lucrătorilor de tineret, Acțiunea Cheie 1

Calitatea avută în cadrul proiectului: Solicitant

Durata implementarii proiectului: 01.10.2015-01.01.2017

Obiectivul proiectului: Instruirea lucrătorilor de tineret în vederea creșterii șanselor de angajabilitate în rândul tinerilor.

Descriere: 

În cadrul proiectului am organizat:

  • Seminarul„Apprenticeship as a Pathway to Employability” care a reunit în România, la Piatra Neamț în perioada 25 Iunie – 02 Iulie 2016, 29 de lucrători de tineret din Marea Britanie, Spania și România. Seminarul a avut drept obiectiv principal înțelegerea conceptului și a programelor de ucenicie din Marea Britanie, Spania și România.
  • Trainingul„Apprenticeship as a Pathway to Employability” care a reunit în România, la Piatra Neamț în perioada 03-10 Septembrie 2016, 21 de lucrători de tineret din Marea Britanie, Spania și România. Trainingul a avut drept obiectiv principal dezvoltarea abilităților și  competențelor necesare reunirii tinerilor șomeri și a firmelor locale.

Numele instituției finanțatoare: Comisia Europeană prin intermediul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale –  Programul Erasmus +

Apprenticeship as a Pathway to Employability
Derulează în sus