O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare.

Anunț recrutare ș selecție experți „O şansă egală pentru toţi. Educaţie inclusivă în unităţile şcolare” SMIS 103821

Procedura de selecţie: Selecţia acestor experţi este necesară în vederea implementării activităţilor asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului. În perioada 28.08.2018 – 01.10.2018 se derulează procedura de selecţie a 9 experţi, în vederea ocupării următoarelor posturi: Poziţiile care fac obiectul procedurii de selecţie: Nr. crt Denumire poziţie Număr de luni lucrate in proiect Cerinţe ocupare Atribuţii principale […]

ANUNŢ CERERE OFERTĂ “SERVICII EXPERTIZĂ CONTABILĂ”

Asociatia Centrul de Resurse Economice si Educatie pentru Dezvoltare cu sediul în sat Cut, comuna Dumbrava Roșie, strada -, județul Neamt, Cod fiscal 25862591, reprezentată de dna Vicu Dana Elena – coordonator activitate, în calitate de Partener în cadrul proiectului „O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitațile școlare” cod MySMIS 103821., va solicităm […]

FIȘĂ DE PREZENTARE – O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare, cod MySMIS: 103821

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6: Educație și competențe Apel: Școala pentru toți Obiective specifice 6.2, 6.3, 6.4 și 6.6 Contract:  POCU/74/6/18/103821 Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro FIȘĂ DE PREZENTARE O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare cod MySMIS: 103821 Beneficiar: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară […]

O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare.

ID-ul proiectului: 103821 Tipul proiectului: POCU Calitatea avută în cadrul proiectului: partener Obiectivul proiectului: Furnizarea unor măsuri integrate pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non-formale și informale în rândul a 1.180 de copii din comunități defavorizate din județele Iași, Bacău […]

Derulează în sus