Start-up Nation

Start-up Nation 2018!

Obiectivul Programului Start-up Nation îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative.

Cine poate aplica în cadrul programului?
Sunt eligibile IMM-urile care îndeplinesc următoarele condiții:
• Sunt SRL sau SRL-D
• Nu au datorii la stat
• Sunt înființate după 30.01.2017
• Codul CAEN pe care aplică este eligibil în cadrul programului
• Acționarul/acționarii nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-un alt IMM care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în 2017 sau 2018.

Câți bani poți lua?
Finanțarea pe care o poți obține este de 200.000 lei reprezentând 100% din valoarea proiectului, în condițiile în care societatea cu care aplici este neplătitoare de TVA. Contribuția ta este 0 lei.

Cum se primesc banii în cadrul Start-up Nation?                                                                                                                 Pentru decontarea cheltuielilor realizate în cadrul proiectului se pot folosi 2 variante de decontare:
Cerere de plată – presupune plata furnizorilor după livrarea echipamentelor. În acest caz, furnizorii emit factură cu plata la termen (45 de zile).
Cerere de rambursare – presupune achiziționarea echipamentelor, fie din surse proprii, fie printr-un credit punte (Banca Transilvania, BCR sau CEC BANK). După ce furnizorii sunt plătiți se solicită decontarea cheltuielilor.

Ce poți achiziționa?
Cheltuielile eligibile în cadrul Start-up Nation sunt următoarele:
• Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT;
• Spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Spațiile nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției;
• Autoutilitare categoria N1, N2 și N3;
• Autoturisme – valoarea maximă: 36.000 lei și doar unul singur pe societate. Pentru activitățile de taxi, școală de șoferi, rent-a-car nu se aplică limitarea ;
• Instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
• Instalații de încălzire/climatizare;
• Mobilier și birotică;
• Salarii/utilități. Salarii maxime decontate: 3137 lei brut/luna2 la care se adaugă contribuțiile aferente angajatorului. Spațiile pentru care se acordă chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă;
• Pagină web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv promovare online și cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, în limita maximă a 8000 lei fără TVA;
• Francize;
• Cursuri de antreprenoriat – maxim 3000 lei;
• Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este eligibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA;
• Consultanţă elaborare plan de afaceri – maxim 8000 lei;
• Softwer.

Ce obligații ai?
• Să creezi 2 locuri de muncă și să le menții pe o perioada de 2 ani;
• Să achiziționezi doar echipamente/bunuri noi;
• Să asiguri echipamentele/bunurile pentru o perioada de 3 ani;
• Să nu înstrăinezi/vinzi echipamentele/bucurile pe o perioada de 3 ani;
• Să raportezi către AIPPIMM pe o perioada de 3 ani.

Cum te înscrii?
Înscrierea se face online pe site-ul www.aippimm.ro.

Cum se evaluează proiectele?
Proiectele se evaluează în ordinea în ordinea descrescătoare a punctajului.
La punctaje egale va prevala:
• numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
• numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/șomeri/absolvenți după anul 2012;
• achiziția de echipamente tehnologice;
• activitatea pe care accesează programul;
• data și ora înscrierii în program.

Servicii oferite:
– Evaluare eligibilitate aplicant – evaluăm eligibilitatea aplicantului în conformitate cu criteriile stabilite la nivel de program;
– Evaluare proiectului propus – evaluăm proiectul propus și identificăm cele mai soluții pentru că șansele de finanțare să fie cât mai mari;
– Identificare nevoilor aplicantului – în funcție de nevoile aplicantului și de categoriile de cheltuieli eligibile din cadrul programului, se întocmește bugetul proiectului;
– Analiză beneficiilor obținute prin proiect în raport cu obligațiile și costurile;
– Întocmire plan de afaceri – întocmirea planului de afaceri, a previziunilor financiare și a anexelor;
– Încărcarea pe platforma AIPPIMM a planului de afaceri și a anexelor;
– Suport până la aprobarea proiectului;
– Suport în vederea semnării Acordului de finanțare;
– Implementare proiect: suport în vederea întocmirii dosarelor de achiziție și a cererilor de plata/rambursare;
– Raportare către AIPPIMM pe o perioadă de 3 ani.

Derulează în sus