Recrutare expert activitati extracurriculare si expert igiena si nutritie

ANUNȚ RECRUTARE EXPERȚI PROIECT Reteaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă – R.I.S.E.I.

 

Asociația Centrul de Resurse Economice și Educatie pentru Dezvoltare, partener în cadrul proiectului Reteaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă – R.I.S.E.I. finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021 în cadrul apelului „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, aria 8 “Copii și tineri în situații de risc”, recrutează experți pentru următoarele posturi:

 

Nr. Crt. Denumirea postului Sarcinile principale Calificare, experiență și abilități necesare postului Tip de contract
1. Expert activități extracuriculare

(1 post, Școala nr. 2 – structura Valeni)

·        Organizarea programelor de educatie nonformala

·        Implicarea si in activitatile culturale locale pentru copii

·        Responsabil cu activitatea  A 2.2- Organizarea de programe inovative de educație non-formală – programe  creative si de petrecere a timpului liber – pentru  dezvoltarea abilităților socio-emoționale  (programe de educație pentru sănătate, ateliere de educație non-formală și formare vocațională), atât pentru copiii/tinerii din grupul țintă, cât și pentru părinții acestora.

·        Studii medii sau superioare

·        Abilităţi/experienta de comunicare si lucrul cu copiii

 

 

Contract individual de muncă, 480ore/24 luni.
2. Expert activități igiena si nutritie (1 post, Scoala nr. 2 – structura Valeni si scoala Zanesti) ·        Organizarea programelor de educatie nonformala

·        Implicarea si in activitatile culturale locale pentru copii

·        Responsabil cu activitatea  A 2.2- Organizarea de programe inovative de educație non-formală – programe  creative si de petrecere a timpului liber – pentru  dezvoltarea abilităților socio-emoționale  (programe de educație pentru sănătate, ateliere de educație non-formală și formare vocațională), atât pentru copiii/tinerii din grupul țintă, cât și pentru părinții acestora.

·        Studii medii sau superioare

·        Abilităţi/experienta de comunicare si lucrul cu copiii

Contract individual de munca, 160 ore/ 16 luni

 

Pentru înscrierea la procedura de recrutare și selecție, candidații vor transmite până pe data de 10.02.2022 ora 10:00 un Curriculum Vitae însoțit de diploma de studii (sau adeverinta studii) la adresa proiectecreed@gmail.com sau la punctul de lucru din str. Eroilor nr. 6, sat Bodesti, com. Bodesti, jud. Neamt. Selecția experților se va face pe baza analizei documentelor primite prin verificarea respectării criteriilor de calificare și experiență. În cazul în care există mai mulți candidați pe un post, departajarea acestora se va realiza în cadrul unui interviu.

ANUNȚ RECRUTARE EXPERȚI

Recrutare expert activitati extracurriculare si expert igiena si nutritie
Derulează în sus