Politică de confidențialitate

Datele dvs.  cu caracter personal – ce sunt?

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația privind datele cu caracter personal aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor („GDPR”) și alte acte legislative privind datele cu caracter personal și drepturile persoanelor, precum Legea privind drepturile omului.

Cine suntem noi?

Această notificare de confidențialitate vă este furnizată de asociația Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare, operatorul de date a datelor dvs.

 Asociația Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare este o asociație non guvernamentală, CIF 25862591.

Adresa noastră înregistrată este sat Cut, comuna Dumbrava Roșie, Județul Neamț, România.

Asociația Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare va respecta legea privind protecția datelor. Aceasta spune că datele personale pe care le deținem despre dvs. trebuie să fie:

 • Utilizate în mod legal, corect și transparent.
 • Colectate numai pentru scopuri valide, pe care vi le-am explicat în mod clar și nu le folosim în niciun mod incompatibil cu aceste scopuri.
 • Relevante pentru scopurile pe care vi le-am spus și ne-am limitat numai la aceste scopuri.
 • Corecte și actualizate
 • Păstrate numai atâta timp cât sunt necesare pentru scopurile despre care v-am spus.
 • Păstrate și distruse în siguranță, inclusiv asigurându-ne că există măsuri tehnice și de securitate corespunzătoare pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, accesului neautorizat și dezvăluirii.

Ce date procesăm când utilizați site-ul www.asociatiacreed.ro ?

 • Numele, adresa de e-mail și adresa IP dacă alegeți să ne contactați prin formularul online;
 • Comentariile pe care le faceți pe site-ul nostru;
 • IP -ul dvs. dacă doar vizitați site-ul;

Care este baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale?

Asociația Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare este o organizație nonprofit care ce are ca misiune dezvoltarea durabilă, pe plan social, economic şi cultural, cu accent pe educaţie în scopul stimulării responsabilităţii civice şi sociale, a cetăţeniei active, a toleranţei şi a dialogului intercultural sau interetnic, a antreprenoriatului şi implicării active în vederea dezvoltării comunităţilor locale şi a societăţii în întregul ei.

Utilizăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

 • Să ne oferim serviciile, inclusiv pentru a înțelege necesitatea serviciilor noastre; pentru a înțelege ce putem face pentru dvs. și pentru a vă informa despre alte servicii relevante;
 • Să ne promovăm activitățile și proiectele;
 • În vederea obținerii de opinii, puncte de vedere sau comentarii;
 • Să vă informăm despre modificările aduse în cadrul proiectelor, serviciilor, evenimentelor și personalului / administratorilor sau altor titulari;
 • Să vă trimitem comunicări pe care le-ați solicitat sau care ar putea fi de interes pentru dvs. Acestea pot include informații despre campanii și alte proiecte sau inițiative noi;

Majoritatea datelor dvs. personale sunt prelucrate în conformitate cu condiția interesului legitim. Acest lucru spune că, dacă avem un motiv bun pentru a procesa datele dvs. personale, atunci putem face acest lucru fără consimțământul dvs. explicit, atâta timp cât nu există un impact nejustificat asupra dvs.

În cazul în care ne bazăm pe condiția „intereselor legitime”, efectuăm teste de echilibrare, astfel încât să putem fi siguri că prelucrarea informațiilor dvs. nu are niciun impact negativ asupra dvs. Aveți dreptul să vă opuneți să ne bazăm pe această condiție pentru prelucrarea datelor dvs. Dacă obiectezi, atunci vom opri imediat procesarea datelor pe această bază.

Vom lua întotdeauna în considerare interesele și drepturile pe care le aveți. Această notă de confidențialitate stabilește drepturile dvs. și obligațiile asociației Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare față de dvs.

Împărtășirea datelor dvs. personale

Nu vom vinde sau transmite datele dvs. personale nimănui altcineva sau nu vom folosi datele pentru alt scop decât cel pentru care a fost inițial colectat.

Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

Informațiile despre persoana care scrie un comentariu sunt păstrate până când ștergem comentariul; comentariile mai vechi de 12 luni sunt șterse în mod obișnuit.

Drepturile dvs. privind datele dvs. personale

Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. personale:

Atunci când vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate mai jos, pentru a procesa solicitarea dvs., este posibil să fie necesar să vă verificăm identitatea pentru securitatea dvs. În astfel de cazuri, vom avea nevoie să răspundeți cu dovada identității dvs. înainte de a vă putea exercita aceste drepturi.

 1. Dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem
 • În orice moment ne puteți contacta pentru a solicita datele personale pe care le deținem, precum și motivul pentru care avem aceste date personale, cine are acces la datele personale și de unde am obținut datele cu caracter personal. După ce primim cererea dvs., vom răspunde în termen de o lună.
 • Nu există taxe pentru prima solicitare, dar solicitările suplimentare pentru aceleași date personale sau cereri care sunt vădit nefondate sau excesive pot fi supuse unei taxe administrative.
 1. Dreptul de a corecta și actualiza datele personale pe care le deținem
 • În cazul în care datele pe care le deținem despre dvs. nu mai sunt de actualitate, incomplete sau incorecte, ne puteți informa și datele dvs. vor fi actualizate.
 1. Dreptul de a șterge datele dvs. personale
 • Dacă considerați că nu mai trebuie să folosim datele personale sau că ne folosim în mod ilegal datele dvs. personale, puteți solicita să ștergem datele personale pe care le deținem.
 • Când primim cererea dvs., vom confirma dacă datele personale au fost șterse sau motivul pentru care acestea nu pot fi șterse (de exemplu, pentru că avem nevoie de ele pentru a respecta o obligație legală).
 1. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale sau de a le restricționa numai în anumite scopuri
 • Aveți dreptul să solicitați suspendarea prelucrării datelor dvs. personale sau să ne cereți să restricționăm procesarea. După primirea solicitării, vă vom contacta și vă vom anunța dacă suntem în măsură să respectăm sau dacă avem o obligație legală de a continua prelucrarea datelor dvs.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor
 • Aveți dreptul să solicitați transferul datelor dvs. către un alt operator, unde prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. Asociatia Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltate nu efectuează nici o prelucrare automată și, prin urmare, nu veți putea exercita acest drept.
 1. Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul dvs. pentru orice prelucrare a datelor la care a fost obținut consimțământul
 • În cazul în care ne bazăm pe acordarea expresă a acordului de prelucrare a datelor dvs., vă puteți retrage ușor consimțământul prin telefon, prin e-mail sau prin poștă (consultați detaliile de contact de mai jos).
 1. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • Puteți contacta Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la numerele de telefon sau e-mailul disponibil pe site-ul dataprotection.ro.

Transferul datelor în străinătate

Asociația Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare nu vă va transfera datele personale către nicio țară sau teritoriu din afara Spațiului Economic European („EEA”).

Procesare ulterioara

Dacă dorim să folosim datele dvs. personale pentru un scop nou, care nu este acoperit de această notificare de confidențialitate, vă vom furniza o nouă notificare care explică această nouă utilizare înainte de începerea procesării și stabilirea scopurilor relevante și a condițiilor de procesare.

Modificări ale acestei notificări

Actualizăm această Notificare de confidențialitate în mod regulat și vom publica orice actualizări pe site-ul nostru www.asociatiacreed.ro  Această notificare a fost actualizată ultima dată la 24 Mai 2018.

Detalii de contact

Vă rugăm să ne contactați dacă aveți întrebări legate de această notificare de confidențialitate, privind datele personale pe care le deținem în legătură cu dvs., pentru a vă exercita toate drepturile relevante sau de orice întrebări sau reclamații la adresa:

Responsabilul de protecția datelor, Asociația Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare, sat Cut, comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț, România.

Email: simona.gherasim@creedromania.ro

Phone: 0741577975

Dacă aveți nelămuriri cu privire la modul de în care utilizăm datele dvs. personale, puteți contacta Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la nr. de telefon   +40.318.059.211 sau +40.318.059.212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, adresa poștală B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

Derulează în sus