Anunt achizitie catering dec 2023

Nr. 673/18.12.2023

ANUNȚ ACHIZITIE SERVICII CATERING

 

 • Autoritate contractantă: Asociația Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare – C.R.E.E.D.
 • Prevederi legale aplicabile: Legea 98/2016 privind achizițiile publice
 • Cod CPV: 55520000-1 – Servicii de catering (Rev.2)
 • Obiectul achiziției: “ servicii catering” după cum urmează:
Denumire serviciu UM Cantitate Valoare totală estimată  fără TVA (Lei)
Servicii de catering pentru un numar de 1400 portii porții 1400 19.292,00
 • Sursa de finanțare: contractului de finanțare nr. 10/21.12.2020/N
 • Perioada de timp în care oferta trebuie să fie valabilă: 30 zile
 • Data limită de transmitere a ofertei: 29.12.2023, ora 15.00
 • Criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut
 • Termen de livrare – conform contract.
 • Modalitatea de plată – conform contract.
 • Modul de transmitere a ofertei: Ofertele se vor depune personal sau transmise prin poștă, la adresa asociației (sat Cut, comuna D-va Rosie, jud. Neamt, România), până la data de 29.12.2023, ora 15.00.

Pe plic vor fi înscrise următoarele informații:

 • Numele ofertantului
 • Denumirea proiectului in cadrul caruia este finantat contractul de achizitie publica: ”Reteaua
 • Integrata de sprijin prin Educatie Incluziva – R.I.S.E.I.” Codul proiectului: PN2057”
 • Denumirea contractului de achizitie publica: „Servicii de catering”
 • Modul de finalizare al achiziției: contract
 • Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română

Documentatie atribuire catering_rev DVI 01

Anunt achizitie catering dec 2023
Derulează în sus