ANUNȚ ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE/BIROTICĂ/EDUCATIVE PENTRU ACTIVITĂȚI CU BENEFICIARI

 

 • Autoritate contractantă: Asociația Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare – C.R.E.E.D.
 • Prevederi legale aplicabile: Legea 98/2016 privind achizițiile publice
 • Cod CPV: 39263000-3 Articole de birou (Rev.2)
 • Obiectul achiziției: “ MATERIALE CONSUMABILE/BIROTICĂ/EDUCATIVE PENTRU ACTIVITĂȚI CU BENEFICIARII” după cum urmează:
nr crt Denumire UM cantitate
1 Hartie A4 80gmp 500coli/top buc 160,00
2 Hartie copiator A4 80g 500 coli/top buc 160,00
3 Pix cu mecanism buc 150,00
4 Marker pentru tabla vf. 2.5-3.5mm 4buc/um buc 20,00
5 Perforator maxim 65 coli 2 perforatii buc 2,00
6 Alonje indosariere 40x150mm plastic 25buc/um buc 20,00
7 Container de arhivare pentru bibliorafturi buc 30,00
8 File de protectie A4 cristal 40 microni 100 buc/um set 3,00
9 Plic C5 80g buc 300,00
10 Carton Multicopy A4 160g 250 coli/top buc 4,00
11 Hartie 80g mix 5x50coli culori pastel buc 8,00
12 Etichete autoadezive A4 210x148mm 200buc.top buc 2,00
13 Creioane colorate l=18cm 12 culori/um

 

buc 200,00

 

 • Sursa de finanțare: contractului de finanțare nr. 10/21.12.2020/N
 • Perioada de timp în care oferta trebuie să fie valabilă: 30 zile
 • Data limită de transmitere a ofertei: 16.09.2022, ora 15.00
 • Valoarea estimată – 17000,00 lei cu TVA.
 • Criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut
 • Termen de livrare – maxim 30 de zile calendaristice de la comandă.
 • Modalitatea de plată – în baza facturii fiscale emise în maxim 30 zile de la emitere.
 • Modul de transmitere a ofertei: oferta se va transmite pe adresa de e-mail proiectecreed@gmail.com pâna la 16.09.2022, ora 15.00.
 • Modul de finalizare al achiziției: comandă.
 • Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română.

 

 

ANUNȚ ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE/BIROTICĂ/EDUCATIVE PENTRU ACTIVITĂȚI CU BENEFICIARI
Derulează în sus