ANUNŢ CERERE OFERTĂ “SERVICII EXPERTIZĂ CONTABILĂ”

Asociatia Centrul de Resurse Economice si Educatie pentru Dezvoltare cu sediul în sat Cut, comuna Dumbrava Roșie, strada -, județul Neamt, Cod fiscal 25862591, reprezentată de dna Vicu Dana Elena – coordonator activitate, în calitate de Partener în cadrul proiectului „O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitațile școlare” cod MySMIS 103821., va solicităm sa ne transmiteti o oferta de pret pentru servicii contabilitate, după cum urmează:

 • servicii de intocmire a evidentei contabile si fiscale (centralizarea si inregistrarea in contabilitate a documentelor justificative in legatura cu operatiunile desfasurate de catre Beneficiar);
 • efectuarea descarcarii de gestiune pe diverse categorii ( combustibil, materiale nestocate, comenzi, etc) si inregistrarea in contabilitate a notelor contabile aferente, inclusiv intocmirea situatiilor conexe;
 • inregistrea operatiunilor contabile si fiscale in registrele contabile si fiscale obligatorii (registru jurnal, registru inventar, cartea mare,  jurnal de vanzari, jurnal de cumparari, registrul de evidenta fiscala);
 • gestionarea si intocmirea listelor de inventar (mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar), actualizarea lor cu intrarile si iesirile lunare, precum si calcularea si inregistrarea lunara a amortizarii;
 • calcularea si inregistrarea in evidenta contabila si fiscala a impozitelor, taxelor si contributiilor datorate bugetului in conformitate cu legea aplicabila;
 • calcularea si inregistrarea in evidenta contabila a impozitelor, si contributiilor de plata care se realizeaza prin stopaj la sursa;
 • intocmirea Balantei de verificare (lunar);
 • inregistrarea in contabilitate a tuturor operatiunilor legate de activitatea Beneficiarului, conform procedurilor interne de contabilitate si a legislatiei in vigoare;
 • intocmirea si depunerea Declaratiilor la Bugetul de Stat si la Bugetul Asigurarilor de Stat privind impozitele, taxele si contributiile datorate (lunar) precum si altor declaratii cerute de lege (declaratia 390 privind livrarile intracomunitare, declaratia Intrastat, etc);
 • intocmirea si depunerea Raportarilor contabile semestriale;
 • intocmirea si depunerea Situatiilor Financiare anuale;;
 • intocmirea, certificarea si depunerea Declaratiilor anuale privind impozitul pe profit;
 • intocmirea si depunerea Declaratiilor privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa;
 • efectuarea lunara a lucrarilor contabile de inchidere, respectiv reevaluari ale conturilor in valuta, inchidere conturi de TVA, etc.
 • efectuarea lunara a reconcilierilor legate de conturile bilantiere, precum si reconcilierea declaratiilor depuse si a taxelor aferente platite sau de recuperat, conform procedurilor interne ale Beneficiarului;
 • asistenta pe durata auditului statutar anual (daca este cazul), constand in intocmirea situatiilor si reconcilierilor cerute de auditori precum si participarea la sedinte destinate clarificarii anumitor aspecte fiscale, contabile sau legate de personal.
 • completare şi transmitere Registrul salariaţilor (Revisal)
 • Informari privind modificarile legislative in domeniu:
  • Contributii ale societatii catre bugetul asigurarilor sociale si bugetul general consolidat;
  • Contributii ale salariatului catre bugetul asigurarilor sociale si bugetul general consolidat;
  • Obligatii declarative;

 

Perioada de derulare a contractului: iulie 2018 – mai 2021 (35 luni)

 

Criterii de evaluare a ofertelor:

– pretul lunar cel mai scazut in conditiile indeplinirii specificatiilor tehnice.

– Termen de plata: min. 20 de zile de la emiterea facturii

 

Ofertele se vor prezenta in RON fara TVA.

 

 

Asteptam oferta dumneavoastra (semnata si stampilata), la adresa de email proiecte@creedromania.com sau la sediul nostru pana la data de 02.07.2018.

 

Ramanem la dispozitia dumneavoastra pentru eventuale solicitari suplimentare de clarificari.

 

Cu stima.

Dana Vicu

Coordonator activitate

29.06.2018

 

 

ANUNŢ CERERE OFERTĂ “SERVICII EXPERTIZĂ CONTABILĂ”
Derulează în sus