ANUNȚ ÎNTÂLNIRE NR. 7 CENTRUL DE PARTICIPARE ACTIVĂ „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!” Cod Mysmis: 110679

În data de 22 ianuarie 2019, începând cu ora 12:00, la adresa din Aleea Tineretului, nr. 7, Piatra Neamț va avea loc a 7 a întâlnire din cadrul Centrului de Participare Activă.

Tematica abordată: Politicile publice de tineret și sistemul de educație.

Proiectul derulat pe o perioadă de 16 luni, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, în concordanţă cu SCAP.

Scopul întâlnirilor este de a oferi tuturor participanților, în special reprezentanților ONG-urilor și ai autorizăţilor şi instituţiilor publice, mediul propice realizării dialogului social necesar dezvoltării de politici publice viabile în domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie.

Vă aşteptăm cu drag!

Dana Vicu

Manager Proiect

ANUNȚ ÎNTÂLNIRE NR. 7 CENTRUL DE PARTICIPARE ACTIVĂ „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!” Cod Mysmis: 110679
Derulează în sus