ANUNȚ RECRUTARE EXPERT

ANUNȚ RECRUTARE EXPERT PROIECT Reteaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă – R.I.S.E.I.

  1. Responsabil grup țintă și realația cu beneficiarii (1 post)

Conditii de ocupare a postului:

  • studii medii sau superioare, experienta de centralizare și interpretare date de peste 1 an, abilităţi de comunicare, planificare analiză și sinteză

Pentru înscrierea la procedura de recrutare și selecție, candidații vor transmite  un Curriculum Vitae la adresa proiectecreed@gmail.com. Selecția experților se va face pe baza analizei CV-urilor prin verificarea respectării criteriilor de calificare și experiență. În cazul în care există mai mulți candidați pe un post, departajarea acestora se va realiza în cadrul unui interviu.

ANUNȚ RECRUTARE EXPERT
Derulează în sus