COMUNICAT POST-CONFERINȚĂ FINALĂ PROIECT

În data de 23 septembrie 2019, ora 14:00, la Hotel Ceahlău, Piatra Neamț, s-a desfășurat CONFERINŢA DE FINALIZARE a proiectului „TINERII AU PRIORITATE PE AGENDA PUBLICĂ!” cod SIPOCA 197/cod MySMIS 110679.

Proiectul a fost implementat de către ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ECONOMICE ȘI EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE în calitate de beneficiar.

Proiectul a fost derulat pe o perioadă de 16 luni și este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri, în concordanţă cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea și introducerea de politici, sisteme și standarde comune alternative în administrația publică ce optimizează procesele decizionale din domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie, în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) şi vizează formularea de alternative cu privire la Legea Uceniciei (Legea 279/2005).

În cadrul evenimentului au participat 52 de reprezentanți ai ONG-urilor, autorităților și instituțiilor publice     din județul Neamț, acestora fiindu-le oferite informații cu privire la proiect, activităţi organizate și rezultatele finale ale proiectului.

Conferința a fost moderată de către Dana Vicu – manager proiect CREED România.

 

              Date de contact

              Asociația Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare

              Adresa: Aleea Tineretului nr. 7, loc. Piatra Neamț, jud. Neamț

              Persoana de contact:

              Dana Vicu – manager proiect

              Număr de telefon: 0744599747

              E-mail: dana.vicu@creedromania.ro

COMUNICAT POST-CONFERINȚĂ FINALĂ PROIECT
Derulează în sus