Comunicat de presă finalizare proiect „Apprenticeship as a Pathway to Employability”

 Piatra Neamț, 01.01.2017

 Asociația C.R.E.E.D (Centrul de Resurse Economice si Educatie pentru Dezvoltare) în parteneriat cu furnizorul de formare Capacity London din Marea Britanie și Asociația Building Bridges din Spania a desfășurat în perioada 01.10.2015-01.01.2017 proiectul internațional Apprenticeship as a Pathway to Employability. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus Plus, Acțiunea cheie 1, gestionat în România de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale.

Proiectul Apprenticeship as a Pathway to Employability” are scopul de a înzestra lucratorii de tineret cu calități care să le permit să îi ajute mai bine tinerii cu oportunități reduse și nu numai, în vederea integrării pe piața muncii. În acest sens am organizat:

·         Seminarul Apprenticeship as a Pathway to Employability” care a reunit în România, la Piatra Neamț în perioada 25 Iunie – 02 Iulie 2016, 29 de lucrători de tineret din Marea Britanie, Spania și România. Seminarul a avut drept obiectiv principal înțelegerea conceptului și a programelor de ucenicie din Marea Britanie, Spania și România.

·         Trainingul Apprenticeship as a Pathway to Employability” care a reunit în România, la Piatra Neamț în perioada 03-10 Septembrie 2016, 21 de lucrători de tineret din Marea Britanie, Spania și România. Trainingul a avut drept obiectiv principal dezvoltarea abilităților și  competențelor necesare reunirii tinerilor șomeri și a firmelor locale.

Proiectul a avut ca obiective adiacente creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța uceniciei ca metodă de creștere a șanselor de angajare în rândul angajatorilor și al altor actori sociali, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților de a lucra cu alți tineri care își doresc să se integreze pe piața muncii prin intermediul unui program de ucenicie.

Participanții la seminar au avut ocazia să viziteze o firmă din județul Neamț, care a implementat programe de ucenicie (ARGO SRL), au organizat un flash mob care au avut drept temă promovarea uceniciei în comunitatea nemțeană, au realizat o analiză la nivel local a gradului de informare a tinerilor în ceea ce privește ucenicia, au lucrat la materiale informative, campanii de promovare a uceniciei în rândul tinerilor  precum și alte activități dedicate temei proiectului – ucenicia.

În cadrul celor 2 activități principale, din cadrul proiectului, seminarul și training-ul, au fost utilizate metode de educație nonformală și activități practice precum: discuții deschise, cercetare, prezentări, dezbateri, jocuri, brainstorming, jocuri de rol, ateliere de lucru, metoda Waltt Disney șamd.

În urma acestui proiect participații și-au îmbunătățit cunoștintelor despre programele de ucenicie din Marea Britanie, România și Spania, și-au dezvoltat cunoștele și abilitățile de implementare al programelor de ucenicie, datorită înțelegerii mecanismelor și cadrului legislativ ce stă la baza acestuia; au conștientizat oportunitățile de a câștiga experiență în antreprenoriat în urma participării la prezentarea realizată de reprezentantul Camerei de Comert și Industrie Neamț – Erasmus for Young Entrepreneurs; au dobândit abilitățile necesare prezentării uceniciei tinerilor și angajatorilor într-un mod profesional (datorită participării la atelierele pe tema asertivității, vorbitului în public); au dobândit abilități necesare creării unei campanii de conștientizare pe tema uceniciei; au dobândit abilități de implementare a programelor de ucenicie la nivel local prin oferirea de consultanță tinerilor și angajatorilor, și-au îmbunătățit stilul de comunicare în limba engleză și au învățat cum să lucreze într-o echipă multiculturală.

Materiale foto- video de la activitățile desfășurate la Piatra Neamț pot fi vizualizate pe pagina noastră de facebook https://www.facebook.com/CREEDromania/ și pe pagina web http://asociatiacreed.ro/. Totodată pe pagina web www.implicare.eu puteți găsi și broșura realizată în cadru proiectului.

Printre materialelel video realizate în cadrul proiectului vă invităm să vizionați https://www.youtube.com/watch?v=7GEvy0HD_Do

Pentru alte informații vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

Persoana de contact: Simona Gherasim, Manager de proiect

Telefon: +40741577975

Web: www.asociatiacreed.ro   / www.implicare.eu

E-mail: creedromania@gmail.com

 “Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul programului Erasmus Plus. Aceasta comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acestea.”

 

 

Comunicat de presă finalizare proiect „Apprenticeship as a Pathway to Employability”
Derulează în sus