Proiectul INCLUSIVE PARTNERSHIP

Inclusive Partnership este un Parteneriat Strategic pentru Tineret, implementat în cadrul Acțiunii-cheie 2 a programului Erasmus +, care finanțeazムCooperarea europeanムpentru inovare și Schimbul de bune practici.

Erasmus+ le oferムlucrăƒtorilor de tineret oportunitatea de a experimenta diversitatea culturală și de a cunoaște diferite practici ale lucrului cu tinerii din alte țări. Aceste oportunități îi ajutムîn dezvoltarea lor personală și profesionalăƒ.

Nevoia pe care am identificat-o împreunムcu ceilalți parteneri din cadrul proiectului se refera la îmbunătățirea sistemului de educație formală și nonformal pentru lucratorii de tineret care lucreazムîn domeniul incluziunii sociale.

Proiectul Inclusive Partneship se bazeazムpe un parteneriat între organizații de tineret care activeazムîn Lituania, România și Spania – și al patrulea partener din Regatul Unit al Marii Britanii care este un furnizor de formare ce lucrează cu grupuri dezavantajate, inclusiv tineri afectați de excluderea economicムși socialăƒ.

Lucrătorul de tineret mobilizează tinerii în scopul dezvoltăƒrii abilităților de viață și a comportamentelor proactive, stimulând viața asociativムși cooperarea în rândul tinerilor, facilitând participarea acestora la viața comunității.

Obiectivul general și scopul proiectului Inclusive Partnership este de a sprijini dezvoltarea și îmbunăƒtățirea competențelor lucrăƒtorilor de tineret în ceea ce privește activitățile incluzive pentru tinerii cu posibilități reduse, mai precis tineri din zonele rurale. Proiectul Inclusive Partnership își propune sムatingムurmăƒtoarele obiective specifice:

O1: Identificarea oportunităților de învățare care sムîi ajute pe lucrăƒtorii de tineret din Lituania, România, Spania și Regatul Unit al Marii Britanii să dezvolte competențe în domeniul incluziunii sociale.

O2: Identificarea modelelor de bune practici de învățare formalムsi nonformală pentru îmbunăƒtățirea competențelor lucrătorilor de tineret și evaluarea acestora în vederea multiplicarii lor la nivel local, național sau european.

O3: Îmbunătățirea competențelor a 19 de lucrăƒtori de tineret din partea CREED și a partenerilor EEHYC, Capacity London si Association Building Bridges pe parcursul unui curs de formare de 8 zile.

O4: Elaborarea de recomandăƒri privind modalității de îmbunăƒtățire a competențelor lucrăƒtorilor de tineret implicați în activitățile de incluziune pentru tinerii cu oportunități reduse, în special cei din mediul rural.

In cadrul acestui proiect am realizat și dezvoltat 3 rezultate intelectuale:

  1. Analizaƒ comparativムa oportunităților de învățare disponibile pentru lucrătorii de tineret implicați în activități de incluziune din Lituania, Marea Britanie, România și Spania.
  2. Ghid cu exemple de bune practici pentru eficientizarea parcursului profesional al lucratorului de tineret în Lituania, Marea Britanie, România și Spania.
  3. Ghidul lucrăƒtorului de tineret pentru elaborarea unor mai bune activități de incluziune socială.ƒ

În cadrul proiectului am organizat 5 reuniuni transnaționale care ne-au ajutat să asigurăm un management de calitate al proiectului, să stabilim cadrului de lucru,  indicatorii și să menținem calitatatea muncii noastre pentru rezultatele intelectuale din cadrul proiectului.

Reuniunile transnaționale de proiect:

  1. Prima reuniune transnationalムde proiect a avut loc în Romania în Octombrie 2015
  2. A 2-a reuniune transnationalムde proiect a avut loc în Spania în Februarie 2016
  3. A 3-a reuniune transnationalムde proiect a avut loc in Marea Britanie în Iunie 2016
  4. A 4-a reuniune transnationalムde proiect a avut loc in Lituania în Decembrie 2017
  5. A 5-a reuniune transnationalムde proiect a avut loc în Romania în luna Iulie 2017.

Finanțat de Comisia Europeanムprin Programul Erasmus +

Coordonator: CREED Romania

Parteneri: Capacity London, the United Kingdom; Association Building Bridges, Spania; Europos aplinkos ir sveikatos jaunimo koalicija (EEHYC), Lithuania.

Perioada: 26 luni, perioada 08-08-2015 și 07-10-2017.

Proiectul INCLUSIVE PARTNERSHIP
Derulează în sus