ANUNȚ ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE PENTRU ECHIPA DE MANAGEMENT

 

 • Autoritate contractantă: Asociația Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare – C.R.E.E.D.
 • Prevederi legale aplicabile: Legea 98/2016 privind achizițiile publice
 • Cod CPV: 30192700-8 Papetarie (Rev.2)
 • Obiectul achiziției: “ MATERIALE CONSUMABILE PENTRU ECHIPA DE MANAGEMENT” după cum urmează:
nr crt Denumire UM cantitate
1 Hartie A4 80gmp 500coli/top buc 42,00
2 Hartie copiator A4 80g 500 coli/top buc 40,00
3 Separatoare 105x240mm carton160gmp 100buc/um buc 30,00
4 Biblioraft A4 75mm PP/Carton buc 20,00

 

 • Sursa de finanțare: contractului de finanțare nr. 10/21.12.2020/N
 • Perioada de timp în care oferta trebuie să fie valabilă: 30 zile
 • Data limită de transmitere a ofertei: 15.09.2022, ora 15.00
 • Valoarea estimată – 2900,00 lei cu TVA.
 • Criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut
 • Termen de livrare – maxim 30 de zile calendaristice de la comandă.
 • Modalitatea de plată – în baza facturii fiscale emise în maxim 30 zile de la emitere.
 • Modul de transmitere a ofertei: oferta se va transmite pe adresa de e-mail proiectecreed@gmail.com pâna la 15.09.2022, ora 15.00.
 • Modul de finalizare al achiziției: comandă.
 • Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română.

 

 

 

ANUNȚ ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE PENTRU ECHIPA DE MANAGEMENT
Derulează în sus