ANUNȚ RECRUTARE EXPERȚI PROIECT Reteaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă – R.I.S.E.I.

 

 Asociația Centrul de Resurse Economice și Educatie pentru Dezvoltare, partener în cadrul proiectului Reteaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă – R.I.S.E.I. finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021 în cadrul apelului „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, aria 8 “Copii și tineri în situații de risc”, recrutează 1 expert pentru următorul post:

 

Nr. Crt. Denumirea postului Sarcinile principale Calificare, experiență și abilități necesare postului Tip de contract
1. Coordonator activițăți after și remediale

(1 post)

·        Execută atribuții privind implementarea proiectului conform legislației din România;

·        Colaborează cu membrii echipei de implementare a proiectului;

·        Coordonează activitățile în perioada de implementare a proiectului;

·        Urmărește îndeplinirea indicatorilor de proiect și de program așa cum au fost asumați prin cererea de finanțare de către partener în proiect;

·        Urmărește implementarea activităților conform planului de acțiune;

·        Alte atribuții specific postului.

 

·        Studii superioare

·        Experiență de muncă minim 3 ani

·        Abilități/experiență de comunicare și lucrul cu copii.

Contract individual de muncă

 

Pentru înscrierea la procedura de recrutare și selecție, candidații vor transmite până pe data de 15.09.2022, ora 14:00 un Curriculum Vitae la adresa proiectecreed@gmail.com. Selecția experților se va face pe baza analizei CV-urilor prin verificarea respectării criteriilor de calificare și experiență. În cazul în care există mai mulți candidați pe un post, departajarea acestora se va realiza în cadrul unui interviu.

 

ANUNȚ RECRUTARE EXPERȚI

ANUNȚ RECRUTARE EXPERȚI PROIECT Reteaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă – R.I.S.E.I.
Derulează în sus