Comunicat de presă finalizare proiect Transition to entrepreneurship!

                                                                                                             Piatra Neamt, 04.12.2018

 

C.R.E.E.D România (Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare) în parteneriat cu alte 4 organizații internaționale din Spania, Slovenia și Marea Britanie a împlementat în perioada 04.12.2017-03.12.2018  proiectul Transition to Entrepreneurship! cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin intermediul programului Erasmus Plus, Acțiunea Cheie 1, gestionat în România de către ANPCDEFP.

Principala activitate din cadrul proiectului a fost schimbul de tineri care a reunit 25 de tineri și 7 lideri de grup/persoane suport și persoane însoțitoare timp de 10 zile, pe tema antreprenoriatului social.

Scopul principal al proiectului este de a stimula implicarea tinerilor cu oportunități reduse în viața societății.

           Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

  1. Creșterea gradului de conștientizare și promovarea atitudinilor pozitive față de antreprenoriatul social în rândul a 25 de tineri cu oportunități reduse în decurs de 10 zile.
  2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul a 25 de tineri cu oportunități reduse din România, Spania, Marea Britanie și Slovenia, în decurs de 10 zile.
  3. Creșterea gradului de conștientizare în rândul a 25 de tineri cu oportunități reduse cu privire la rolul lor activ în incluziunea socială în decurs de 10 zile.

Pe durata schimbului de tineri au fost organizate sesiuni pe teme precum: Ce este economia socială și spiritul antreprenorial, Beneficiile antreprenoriatului social, Identificarea nevoilor sociale în comunitate, Idei de rezolvare a acestora prin utilizarea antreprenoriatului social, Lucrează la planul de afaceri al întreprinderii sociale, Modele de bune practici de antreprenoriat social în întreaga lume, Erasmus pentru tineri antreprenori, Fii empatic! Ce pot face pentru a-i ajuta pe ceilalți.

Limba în care s-a comunicat pe parcursul schimbului de tineri a fost limba engleză, de aceea unul din rezultatele cele mai importante ale proiectului a fost îmbunătățirea abilităților de comunicare într-o limbă de circulație internațională. Interacționând cu tineri din alte țări, au intrat în contact și cu alte limbi europene. De asemenea, participanții au devenit deschiși față de oameni diferiți, din diverse culturi, dar cu aceeași dorință de a se dezvolta pas cu pas pentru a fi de succes.

Dintre impactul proiectului asupra participanților menționăm creșterea gradului de conștientizare și de cunoaștere pe tema economiei sociale și al antreprenoriatului social, creșterea spiritului de inițiativă și antreprenorial, abilitatea de a realiza un plan de afaceri al întreprinderii sociale, creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul activ al acestora în incluziunea socială, toleranța, înțelegerea sentimentelor și opiniilor altora, abilitatea de a respecta și socializa cu persoane din medii diferite, o mai bună comunicare în limba engleză, etc.

Materiale foto- video de la activitățile desfășurate la Piatra Neamț pot fi vizualizate pe pagina noastră de facebook www.facebook.com/CREEDromania și pe pagina web www.asociatiacreed.ro. Totodată pe pagina web www.implicare.eu puteți găsi și broșura realizată în cadrul proiectului.

 

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la următoarele adrese:

Persoană de contact: Simona Gherasim, Manager de proiect

Nunăr de telefon: +40741577975

Web: www.asociatiacreed.ro  / www.creedromania.wordpress.com

E-mail: simona.gherasim@creedromania.ro

 

 „Acest proiect este finanțat de către Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus Plus. Această comunicare reflectă doar opiniile autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta”.

 

Comunicat de presă finalizare proiect Transition to entrepreneurship!
Derulează în sus