CRITERII DE JURIZARE Gala Voluntariatului Nemțean 2014

Criterii generale de evaluare pentru voluntari:

 • Nominalizarea voluntarilor este făcută de organizația pentru care aceștia au fost voluntari
 • Nominalizarea se referă la activitatea de voluntariat desfășurată pe durata anului 2014 până la momentul nominalizării
 • Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită
 • Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare și ale voluntarului nominalizat

Criterii specifice de evaluare pentru voluntari

 • Numărul de ore de voluntariat
 • Descrierea activității de voluntariat (ce a făcut efectiv voluntarul)
 • Rezultatele și impactul activității de voluntariat (rezultate clare, unde este posibil cuantificabile)
 • Declarații de sprijin ale supervizorului și/sau beneficiarilor
 • Experiența de voluntariat (motivație, sentimente, învățare, dezvoltare, percepții etc.)
 • Anexe: o fotografie tip portret și trei fotografii din activitatea voluntarului atașate separat în format .jpg
 • La voluntarul junior și senior se adaugă vârsta

Criterii generale de evaluare pentru proiecte de voluntariat

 • Nominalizarea proiectelor este făcută de organizația care le-a implementat
 • Nominalizarea se referă la proiecte de voluntariat desfășurate pe durata anului 2014 până la momentul nominalizării; proiectele pot fi încheiate sau în derulare, cu condiția ca acestea să fie suficient de avansate pentru a permite raportarea unor rezultate preliminare concrete
 • Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită
 • Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare și ale coordonatorului proiectului nominalizat

Criterii specifice de evaluare pentru proiecte de voluntariat

 • Informații despre proiect (titlul, scop, obiective, coordonator, parteneri)
 • Descrierea proiectului (activități, beneficiari, mod de organizare)
 • Numărul de voluntari implicați în proiect
 • Numărul de ore de voluntariat efectuate în cadrul proiectului
 • Rezultatele proiectului și sustenabilitatea acestuia (rezultate clare, unde este posibil cuantificabile)
 • Descrierea impactului activităților voluntarului
 • Declarații despre proiect de la: 1 beneficiar (dacă este posibil), 1 voluntar, 1 partener (dacă este cazul), 1 instituție publică implicată (dacă este cazul)
 • Anexe:fotografii din activitățile proiectului

Criterii generale de evaluare pentru coordonatorii de voluntari

 • Nominalizarea coordonatorilor de voluntari este făcută de organizația în cadrul căreia aceștia își desfășoară activitatea ca angajați sau voluntari
 • Nominalizarea se referă la activitatea de coordonare de voluntari desfășurată pe durata anului 2014 până la momentul nominalizării (a nu se confunda cu coordonarea unui program care implică voluntari)
 • Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită
 • Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare și ale coordonatorului de voluntari nominalizat

Criterii specifice de evaluare pentru coordonatorii de voluntari

 • Numărul de voluntari coordonați
 • Numărul de ore de voluntariat
 • Activitatea de coordonare de voluntari (descrierea procesului de management al voluntarilor, instrumente folosite, rezultate obținute, probleme întâmpinate și soluții adoptate, provocări, lecții învățate etc.)
 • Declarații de sprijin din partea organizației unde activează coordonatorul de voluntari și a unui voluntar coordonat
 • Anexe: fotografii din activitățile de coordonare a voluntarilor
CRITERII DE JURIZARE Gala Voluntariatului Nemțean 2014
Derulează în sus