Recrutare profesor limba romana

ANUNȚ RECRUTARE EXPERT PROIECT Reteaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă – R.I.S.E.I.

 

Asociația Centrul de Resurse Economice și Educatie pentru Dezvoltare, partener în cadrul proiectului Reteaua Integrată de Sprijin prin Educație Incluzivă – R.I.S.E.I. finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021 în cadrul apelului „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, aria 8 “Copii și tineri în situații de risc”, recrutează 1 expert pentru următorul post:

 

Nr. Crt. Denumirea postului Sarcinile principale Calificare, experiență și abilități necesare postului Tip de contract
1. Profesor ore remediale romana (1 post) ·       organizarea şi gestionarea activităţilor de învăţare a elevilor pentru disciplina predată;

·       stabilirea obiectivelor lecţiilor;

·       corelarea conținutului disciplinei de învățământ și a activităților de învățare cu obiectivele urmărite și timpul de învățare;

·       analiza și selectarea materialelor adecvate posibilităților de înțelegere ale elevilor;

·       construirea situațiilor de învățare care solicită participarea creativă a cât mai multor elevi;

·       oferă familiei informaţii periodice, relevante, despre progresul şcolar, comportamentul social şi stilul de învăţare al elevilor;

·       îndrumă familia către surse specializate pentru consiliere;

·       realizează documentația specifică postului;

·       alte atribuții specifice postului.

 

·       Studii superioare

·       Vechime în specialitate min. 2 ani

·       Abilități/experiență de comunicare și lucrul cu copiii.

 

Contract individual de muncă

 

Pentru înscrierea la procedura de recrutare și selecție, candidații vor transmite până pe data de 01.02.2022 ora 10:00 un Curriculum Vitae însoțit de diploma de studii (sau adeverinta studii) și o dovadă a experientei profesionale la adresa proiectecreed@gmail.com sau vor depune dosarul fizic pe str. Eroilor nr. 6, sat Bodesti de Sus, com. Bodesti, jud. Neamt. Selecția experților se va face pe baza analizei documentelor primite prin verificarea respectării criteriilor de calificare și experiență. În cazul în care există mai mulți candidați pe un post, departajarea acestora se va realiza în cadrul unui interviu.

 

ANUNȚ RECRUTARE EXPERȚI lb romana

Recrutare profesor limba romana
Derulează în sus