REGULAMENT Gala Voluntariatului Nemțean 2014

1. Competiția Gala Voluntariatului Nemțean este organizată de asociația CREED – Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare, organizație de voluntariat, non-profit, fără afiliere politică.

2. Nominalizările pot fi realizate de organizații neguvernamentale, grupuri informale, companii sau instituții publice.

3. Conform Legii Voluntariatului nr. 78/2014, activitățile de voluntariat sunt neremunerate, bazate pe consimțământul liber exprimat și realizate în beneficiul comunității. Organizatorii activităților de voluntariat sunt persoane juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial.

4. Companiile pot nominaliza exclusiv pentru secțiunile Voluntarul Anului în domeniul Corporativ și Proiectul de Voluntariat al Anului în domeniul Corporativ. Aceste nominalizări trebuie să facă referire la angajați implicați ca voluntari în activități derulate de organizații neguvernamentale sau instituții publice, sau proiecte de voluntariat organizate cu sprijinul companiei și derulate de organizații neguvernamentale sau instituții publice.

5. Lansarea apelului pentru nominalizări se face public prin intermediul partenerilor, a canalelor media și prin intermediul website-ului www.asociatiacreed.ro.

6.Nominalizările se înscriu exclusiv online pe galavoluntariatuluinemtean@yahoo.ro până inclusiv la data de 5 Decembrie 2014, ora 24:00.

7. Membrii și voluntarii organizației CREED nu sunt implicați în procesul de preselecție, jurizare sau analiză a lucrărilor primite.

8. Preselecțiile și jurizarea vor fi realizate de terțe părți, iar detalii despre procesul de selecție vor fi publicate pe www.asociatiacreed.ro. Preselecția va consta în selectarea a 3-5 nominalizări per secțiune, în funcție de calitatea și numărul nominalizărilor totale.

9. Nominalizările preselectate sunt înaintate juriului spre deliberare.

10. Juriul deliberează și alege câștigătorii pentru fiecare categorie și secțiune de concurs.

11. Organizatorii și juriul își rezervă dreptul de a nu accepta contestații

Deciziile organizatorilor privind preselecțiile și jurizarea privind câștigătorii sunt finale și irevocabile.

12. Identitatea finaliștilor și a câștigătorilor vor fi făcute publice pe www.asociatiacreed.ro.

13. Fiecare organizație are dreptul să înscrie un număr nelimitat de nominalizări pentru toate categoriile și secțiunile de concurs.

14. Atât nominalizatul cât și nominalizatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea informațiilor furnizate. La cererea organizatorilor sau a membrilor juriului, pot fi solicitate documente doveditoare privind activitatea de voluntariat (de exemplu contracte de voluntariat, fișe de pontaj, fișe de post etc.).

15. În situația în care se constată neconcordanțe între faptele reale și formularele de nominalizare, sau în situația în care persoanele sau proiectele nominalizate aduc atingere imaginii și intereselor comunității, ale organizatorului ale membrilor sau beneficiarilor săi, se poate dispune eliminarea din competiție, sau, după caz, retragerea premiului acordat.

 

Calendarul competiţiei

 20 Noiembrie 2014: Lansarea apelului pentru nominalizări

5 Decembrie 2014 : Ultima zi a nominalizărilor

07 Decembrie 2014 – 15 Decembrie 2014: Preselecții, jurizare și votul publicului

Decembrie 2014: Gala Voluntariatului Nemțean2014! Data exactă urmează a fi comunicată ulterior;

REGULAMENT Gala Voluntariatului Nemțean 2014
Derulează în sus