Addicted to Success!

Addicted to Success!

ID-ul proiectului:2015-1-RO01-KA105-014034 Tipul proiectului: Schimb de tineri, Acțiunea Cheie 1 Calitatea avută în cadrul proiectului: Solicitant Obiectivul proiectului: Creșterea conștientizării tinerilor participanți asupra importanței dobândirii de noi aptitudini sau perfecționarea celor existente în vederea îmbunătățirii perspectivelor de carieră. Durata implementarii proiectului: 20.06.2015 – 19.06.2016 Descriere:  Schimbul de tineri a adus împreună 20 de tineri și 4 lideri de tineret din […]

Derulează în sus