Addicted to Success!

ID-ul proiectului:2015-1-RO01-KA105-014034

Tipul proiectului: Schimb de tineri, Acțiunea Cheie 1

Calitatea avută în cadrul proiectului: Solicitant

Obiectivul proiectului: Creșterea conștientizării tinerilor participanți asupra importanței dobândirii de noi aptitudini sau perfecționarea celor existente în vederea îmbunătățirii perspectivelor de carieră.

Durata implementarii proiectului: 20.06.2015 – 19.06.2016

Descriere:  Schimbul de tineri a adus împreună 20 de tineri și 4 lideri de tineret din 4 țări (Italia, Spania, România și Albania), pentru o durată de 10 zile în județul Neamț (tabăra Oglinzi și Piatra Neamț, județul Neamț, România).

Pe durata schimbului de tineri au fost organizate activități pe teme precum: „Conștientizarea sinelui”, „Cum dobândim încredere în noi?”, „MOOCs și ITC pentru dezvoltare personală!”, „Cum putem atrage tinerii să participe la cursuri de limbi străine?”, „Optimism: Stăruință în urmarea scopurilor în ciuda impedimentelor”, „Declanșarea schimbării în viața noastră! Este schimbarea bună sau nu?”,” Leadership: Inspirarea și ghidarea oamenilor la nivel individual și de grup” etc.

Aceste sesiuni au fost bazate pe metode de educație non-formală, procesul de învățare al participanților fiind unul ușor, creativ și amuzant. S-au folosit metode precum: jocul, animația, jocul de rol, dezbaterea, introspecția, prezentări, educația de la egal la egal, Open Space, Open Forum, interviuri, articole, cercetare, studiul de caz etc.

În cadrul sesiunilor, activitățile au fost diverse, și vizau pași de creștere interioară spre un succes trăit autentic, deoarece succesul personal are coordonate specifice personalității fiecăruia.

Tinerii au învățat din experiența unui coach profesionist, Diana Meteș.

Valoarea totala a proiectului: 14.088,00 Euro

Numele instituției finanțatoare: Comisia Europeană prin intermediul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale –  Programul Erasmus +

Addicted to Success!
Derulează în sus