Varianta de solutionare 3 – PROPUNEREA DE POLITICĂ PUBLICĂ privind îmbunătățirea cadrului de funcționarea a uceniciei la locul de muncă

În continuare vom prezenta Varianta de soluționare 3 – Actualizarea cadrului strategic dedicat tinerilor și introducerea unor măsuri de stimulare care să contribuie la atractivitatea sistemului de ucenicie în rândul tinerilor

Această varianta propune următoarele modificări ale cadrului în care funcționează ucenicia:

 • actualizarea strategiilor care urmăresc creșterea oportunităților tinerilor privind accesul la educație și la ocuparea unui loc de muncă.
 • organizarea unor campanii de informare și conștientizare a angajatorilor și potențialilor ucenici cu privire la oportunitățile oferite de sistemul de ucenicie
 • îmbunătățirea cadrului normativ de funcționare a programelor de ucenicie
 • Raportarea sarcinilor administrative ale angajatorilor în format digital
 • facilitarea accesului la programe de ucenicie în instituțiile publice

Dintre beneficiile așteptate în cazul implementării modificărilor mai sus descrise menționăm:

 • Scăderea numărului de persoane care abandonează programele de ucenicie
 • Creșterea numărului de persoane calificate în componența forței de muncă
 • Sporirea productivității muncii prin niveul crescut de calificare al lucrătorilor
 • Creșterea ocupării în rândul tinerilor
 • Încrederea în sistemul de ucenicie se va îmbunătăți

În cazul acesta sunt prevăzute o serie de costuri, în special cele legate de acordarea unei bonificații pentru persoanele care finalizează programele de ucenicie. Considerăm că aceste costuri ar putea fi  asigurate prin alte programe, atât de la bugetul de stat, cât și prin fonduri europene.

Riscurile identificate se referă la consolidarea coordonării factorilor interesați, deoarece succesul programelor de ucenicie depinde de în egală măsură de angajatori, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, accesul la programe de consiliere relevante, un cadru al calificărilor actualizat, existența furnizorilor de formare care să ofere programele solicitate de angajator.

Impactul economic și pe piața forței de muncă preconizat în cazul aplicării acestei variante este următorul:

 • creșterea populației ocupate
 • scăderea numărului de muncitorii necalificați;
 • adaptarea forței de muncă la nevoile angajatorilor
 • creșterea niveluli de calificare al angajaților
 • dezvoltarea ofertei de formare profesională;
 • îmbunătățirea nivelului de conștientizare și a imaginii publice a uceniciei

În cee ce privește impactul social ne așteptăm la efecte precum:

 • scăderea șomajului
 • accesul tinerilor NEETs la formare profesională și un loc de muncă;
 • reducerea costurilor sociale
 • asigurarea oportunităților de ocupare și a perspectivelor de carieră mai bune pentru persoanele vulnerabile
 • creșterea respectului de sine al persoanelor din grupuri vulnerabile și a nivelului de încredere în ruta de formare profesională

Bugetul estimat în ipoteza finalizării cu succes a programelor de ucenicie a unui număr de 10.000 de ucenici în următorii ani este de aprox. 10 milioane EUR[1].  Menționăm faptul că aceste costuri vor fi însă compensate deoarece statul va beneficia de reducerea cheltuielilor cu protecția sociale aferentă șomerilor – mai precis indemnizația de șomaj și formarea profesională- precum și de posibilitatea de a colecta contribuțiile sociale și impozitele pentru toți ucenicii angajați în temeiul unui contract de ucenicie.

Propunerea de politică publică alternativă poate fi citită aici: Propunere-politica-publica-ucenicie

[1] Suma a fost calculată pe o valoare medie de 1000 EUR/bonificație

Varianta de solutionare 3 – PROPUNEREA DE POLITICĂ PUBLICĂ privind îmbunătățirea cadrului de funcționarea a uceniciei la locul de muncă
Derulează în sus