Inclusive Partnership

ID-ul proiectului: 2015-1-RO01-KA205-014080

Tipul proiectului: Parteneriat strategic în domeniul tineretului, Acțiunea Cheie 2

Calitatea avută în cadrul proiectului: Solicitant

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea competențelor lucrătorilor de tineret, necesare în activitățile incluzive pentru copii si tineri cu oportunități reduse și, mai specific, pentru tineri din zonele rurale.

Durata implementarii proiectului: 08.08.2015 – 07.08.2016

Descriere: În cadrul proiectului a avut loc un training de 8 zile pe tema incluziunii sociale care a adus în Piatra Neamț un număr de 19 lucrători de tineret din România, Spania, Lituania și Marea Britanie.

De asemenea au fost realizate trei rezultate intelectuale, mai precis:

– 1 Analiza –  Evaluarea disponibilitatilor oportunităților de învățare pentru lucrători de tineret din Marea Britanie, Spania, Lituania și România, având ca scop îmbunătățirea impactului pe care îl au activitățile de incluziune;

– 1 Analiza – Promovarea de bune practici pentru activități informale și nonformale (cum ar fi programele de mentorat) cu scopul de a dezvolta competențele lucrătorilor de tineret și de a evalua dacă astfel de programe ar putea fi și ar trebui replicate la nivel local, național sau european;

– 1 Raport cu recomandări pe tema dezvoltării competențelor lucrătorilor de tineret necesare în activitățile de incluziune pentru copii si tinerii cu oportunități reduse;

Valoarea totala a proiectului: 98.730,00 Euro

Numele instituției finanțatoare: Comisia Europeană prin intermediul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale , Ministerul Educatiei Si Cercetarii Stiintifice – Programul Erasmus +

Inclusive Partnership
Derulează în sus