Are we different? ( 2012 )

Asociația C.R.E.E.D. – Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare din județul Neamț și partnerul său, asociația obștească AXIS din Cahul, Republica Moldova, au derulat în perioada 9-22 iulie 2012 în cadrul proiectului “ARE WE DIFFERENT?” un schimb de tineri, cu 20 de participanți din România și Republica Moldova și 4 lideri de grup.

Scopul proiectului este scăderea riscului apariţiei excluziunii sociale în rândul persoanelor aparţinând etnoculturilor româno-moldoveneşti.

Obiectivele proiectului:

  1. Stimularea interacţiunii celor 20 de tineri cu vârsta între 15 şi 25 de ani din România şi Republica Moldova pentru o perioadă de 14 zile.
  2. Familiarizarea a 20 de tineri români şi moldoveni cu vârsta între 15 şi 25 de ani cu specificităţile convieţuirii într-un cadru intercultural.
  3. Creşterea gradului de implicare a 20 de tineri cu vârsta între 15 şi 25 de ani din România şi Republica Moldova în activităţi de voluntariat desfăşurate în aer liber pe durata a 14 zile.

Cei 20 de tineri au avut ocazia să experimenteze voluntariatul organizând activități pentru alți tineri de vârsta lor și copii din centrele de plasament din județul Neamț, să exerseze aspecte care ţin de valorile europene: diversitate culturală, respectul faţă de drepturile omului, libertatea individului prin metode de educație nonformală, să scrie articole legate de voluntariat și să organizeze diverse evenimente pe parcursul celor 14 zile de activități.

În perioada 23 iulie – 15 august 2012 are loc diseminarea rezultatelor proiectului în România și Republica Moldova. Echipa de proiect împreună cu tinerii care au participat la Schimbul de tineri diseminează informații privind activitățile de voluntariat desfășurate în cadrul proiectului în comunitățile lor.

În contextul desemnării orașului Cahul din Republica Moldova ca și “Capitala Naţională a Tineretului 2012″, asociația AXIS a inclus proiectul în planul de acțiune al programului orașului.

În urma acestui proiect, va fi distribuit în rândul tinerilor și al organizațiilor nonguvernamentale din România și Republica Moldova, un Ghid Intercultural al Voluntarului. Ghidul va fi disponibil la finalul proiectului și în format electronic pe blogul www.creedromania.wordpress.com

„ARE WE DIFFERENT?” este finanţat din fonduri acordate de către Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, aprobat, gestionat şi monitorizat de către ANPCDEFP – Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Acţiunea 3.1 a. – Cooperare cu țările partenere din vecinătatea UE – Schimburi de tineri.

Are we different? ( 2012 )
Derulează în sus