Are we different?

Are we Different?

ID-ul proiectului: R0-31-E42-2012-R2 Tipul proiectului: Schimb de tineri, Acţiunea 3.1 a. – Cooperare cu țările partenere din vecinătatea UE Calitatea avută în cadrul proiectului: Solicitant Obiectivul proiectului:  Scăderea riscului apariţiei excluziunii sociale în rândul persoanelor aparţinând etnoculturilor româno-moldoveneşti. Descriere: În cadrul acestui proiect am organizat un schimb de tineri, cu 20 de participanți din România și Republica Moldova și […]

Are we different? ( 2012 )

Asociația C.R.E.E.D. – Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare din județul Neamț și partnerul său, asociația obștească AXIS din Cahul, Republica Moldova, au derulat în perioada 9-22 iulie 2012 în cadrul proiectului “ARE WE DIFFERENT?” un schimb de tineri, cu 20 de participanți din România și Republica Moldova și 4 lideri de grup. Scopul proiectului este […]

Derulează în sus