CREED

Press release – End of the project Volunteering for Inclusion!

04th of February 2019 C.R.E.E.D. (Center for Economic Resources and Education for Development), in partnership with the Beyond Borders Association (Italy), Bonae Spei Association (Portugal) and Tinevo Development Limited (UK), implemented between 01.02.2018-31.01.2019 the project Volunteering for Inclusion! with the financial support of the European Commission through the Erasmus Plus program, Key Action 1, managed […]

Comunicat de presă finalizare schimb de tineri Volunteering for Inclusion!

Piatra Neamț, 13.09.2018 C.R.E.E.D (Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare ) în parteneriat cu asociația Beyond Borders ( Italia ), Bonae Spei ( Portugalia ) și Tinevo Development Limited ( UK ) a organizat schimbul de tineri internațional  Volunteering for Inclusion în perioada 02-11 Septembrie 2018. Acest schimb de tineri internațional a fost […]

Selecție participanți schimb de tineri internațional Transition to Entrepreneurship!

Vrei să știi ce este antreprenoriatul social și cum îi poate ajuta pe cei cu oportunități reduse? CREED România împreună cu partenerii noștri din UK, Spania și Slovenia propune drept soluție pentru creșterea angajabilității tinerilor, în special a celor cu puține oportunități, antreprenoriatul social. Pentru a reuși să creștem gradul de conștientizare a tinerilor privind […]

Cucuteni Museum of Eneolithic Art

Cucuteni Culture is one of Europe’s oldest cultures, rivalling with ancient Egypt or Sumerian culture. The culture was widespread, occupying today’s territory of Moldova, North-East Muntenia, South of Transylvania and Basarabia. Cucuteni Culture is the culmination of a civilization in Europe between 3,500-5,000. Chr. The performances reached by the Cucutenian population are absolutely amazing, being […]

Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni

Cultura Cucuteni una dintre cele mai vechi culturi ale Europei, ce rivalizeaza cu Egiptul antic sau Sumerul. Cultura era larg răspândită ocupând teritoriul de astăzi al Moldovei, N-E Munteniei, S-E Transilvaniei și Basarabia. Cultura Cucuteni reprezintă vârful de dezvoltare al unei civilizații în Europa anilor 3.500-5.000 î. Chr. Performanțele la care a ajuns populația cucuteniană […]

Neamţ Fortress ( Neamț Citadel )

The Neamţ Fortress, a true medieval fortress in Neamţ, is located on Arcaşului Street, no.1,  Targu Neamţ, and was built during the reign of Peter Musat (1374-1391). Neamt Fortress or Neamt Citadel is a medieval fortress in Moldova located near Targu Neamt and about 46 km from Piatra Neamt. Situated close to the highest point […]

Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț

Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț a fost înființat în anul 1934 de Constantin Mătasă, unul dintre cei mai cunoscuți intelectuali ai județului Neamț. Constantin Mătasă a transformat localul Casei Naționale ‘Regina Maria’, ridicată în 1929 de către autor. Tot Constantin Mătasă arată că primele săpături arheologice au început cu mult înainte de anul amintit, iar […]

Muzeul de Etnografie Piatra Neamț

Prin termenul ‘’muzeu’’ înțelegem o instituție, aflată în serviciul societății , deschisă publicului care are ca scop păstrarea, identificarea și catalogarea diverselor obiecte , artefacte ce reprezintă interes științific, istoric, artistic, etc. În schimb , Muzeul Etnografic al orașului Piatra Neamț nu este un muzeu obișnuit, ocupat strict de educația vizitatorilor, ci este un loc […]

Gala Voluntariatului Nemțean 2014

Asociația CREED a organizat în data de 06 februarie 2015 a II-a ediție a Galei Voluntariatului Nemțean, eveniment ce a avut drept scop recunoașterea contribuției aduse de voluntari, precum și a proiectelor de voluntariat realizate în beneficiul comunității în anul 2014. Evenimentul, care a consemnat 51 de nominalizări din partea a 31 de organizații și instituții, […]

SET- Sunt European Tânăr

Tipul proiectului:  Intalniri ale tinerilor cu responsabilii de politici de tineret, Actiunea 5.1 Calitatea avută în cadrul proiectului: Solicitant Obiectivul proiectului: Familiarizarea a 50 de tineri cu cetățenia europeană, cu drepturile și responsabilitățile ce derivă din aceasta, pe parcursul a 8 luni de zile, în cadrul proiectului SET. Descriere:  În cadrul proiectului, 100 de tineri din județul Neamț au participat la un […]

Derulează în sus