O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare.

ID-ul proiectului: 103821

Tipul proiectului: POCU

Calitatea avută în cadrul proiectului: partener

Obiectivul proiectului: Furnizarea unor măsuri integrate pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non-formale și informale în rândul a 1.180 de copii din comunități defavorizate din județele Iași, Bacău și Vaslui.

Descriere: În cadrul acestui proiect CREED se va ocupa de:

  • derularea a 1440 ore de cursuri educaționale extrascolare (limbi straine, calculator, altele) bazate pe educația non-formală
  • organizarea de tabere de vară bazate pe educația non-formală

Valoarea totala a proiectului: 

Buget proiect: 6.453.200,00 lei

Buget partener CREED: 649.651,31 lei

Numele instituției finanțatoare: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Uniunea Europeana prin FSE – Programul Operational Capital Uman;

O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare.
Derulează în sus