O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare.

ID-ul proiectului: 103821 Tipul proiectului: POCU Calitatea avută în cadrul proiectului: partener Obiectivul proiectului: Furnizarea unor măsuri integrate pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non-formale și informale în rândul a 1.180 de copii din comunități defavorizate din județele Iași, Bacău […]

Derulează în sus