Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț

Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț a fost înființat în anul 1934 de Constantin Mătasă, unul dintre cei mai cunoscuți intelectuali ai județului Neamț.

Constantin Mătasă a transformat localul Casei Naționale ‘Regina Maria’, ridicată în 1929 de către autor.

Tot Constantin Mătasă arată că primele săpături arheologice au început cu mult înainte de anul amintit, iar confirmarea oficială de obiecte expuse a fost în 1938.

Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț cuprinde două etaje, care găzduiesc 24 de săli ce prezintă perioada cuprinsă între paleolitic și cel de-al doilea Război Mondial.
Cele 24 de săli au fost deschise pentru public începând cu 27 noiembrie 2008 cu prilejul Sesiunii Științifice dedicată aniversării a 90 de ani de la constituirea României Mari.Expoziția oferă o imagine convingătoare asupra trecutului comunităților umane care au trăit pe aceste meleaguri.

În cele ce urmează vom prezenta modul de expunere al exponatelor din fiecare sală.

 • Sala 1: Cuprinde locurile paleolitice de pe Valea Bistriței , de la Ceahlău până la Piatra-Neamț;cele mai vechi puncte de exploatare a sării din Europa si modul de viata al oamenilor paleolitici. Printre exponatele prezentate, se numără obiecte folosite la vânătoare.
 • Sala 2: Reconstituirea unei locuințe specifice culturii Precucuteni-Cucuteni.
 • Sala 3-8: Informații și materiale referitoare la Cultura Precucuteni;ceramica,descoperiri si reconstituiri,vase,castroane,topoare, prelucrarea osului și cornului,metalurgia aramei în eneolitic.
 • Sala 9: Perioada de trecere la epoca bronzului; mormânt în cutie de piatră, vase, ceramică, piese de os și piatră din mormânt; vase și topoare din silex; vase aparținând culturii Costișa.
 • Sala 10: Bronzul timpuriu, reprezentat de cultura Noua , cu un număr foarte mare de descoperiri.
 • Sălile 11-13: Civilizația dacică; ceramică geto-dacică, ceramică lucrată la vatră ; obiecte de podoabă, piese de bronz și os specifice geto-dacilor, tipuri de sanctuare dacice.
 • Sălile 14-15: Realitățile arheologice, ceramică specifică, ceramică lucrată la roată, monede,arme și unelte
 • Sala 16: Siturile datate în secolele IV-XII, ce aparțin culturilor tumulilor subcarpatici. Descoperirile arheologice , ceramică lucrată la roată, moneda emisă de Bella al III-lea al Ungariei, crucile-relicvar sau cele două spade au generat o serie de controverse în legătură cu rolul și importanța acestei fortificații.Cele mai importante descoperiri din stratul arheologic datând din perioada medievală de la Bâtca Doamnei sunt cele doua cruci relicvar, care se înscriu într-o categorie de piese bizantine împodobite cu figuri omenești și cu motive incizate schematic
 • Sala 17: Veacurile XIV-XVI; primele mențiuni documentare ale așezărilor urbane,viața cotidiană a localităților rurale, curțile boierești de la Orțești-Giulești și Netezi; cetățile Neamț și Nouă a Romanului; Curtea Domnească de la Piatra; ctitoriile de la Mănăstirea Neamț, Bistrița , Războieni, Tazlău și Episcopia Romanului; necropolele de la Dărmănești și Piatra-Neamț.
 • Sala 18:Cultura Medievală , reprezentată prin centre mănăstirești; podoabe,lingouri, monede-Tezaurul de la Buruienești; cahle cu stema Moldovei de la Cetatea Neamț.
 • Sala 19: Reconstituirea unei locuințe medievale unicat, descoperită la Târgul Neamț; o locuință de tipul celor semiîngropate, formată dintr-o singură încăpere, realizată cu stâlpi rotunzi din lemn de stejar, fixați în tălpi de lemn, tot de stejar cioplit.
 • Sala 20: Inceputurile epocii moderne, evenimentele petrecute în prima parte a secolului al XIX-lea, care a culminat cu Unirea Principatelor din 1859; obiecte aparținând Elenei Cuza.
 • Sala 21: Războiul de Independență din 1877.
 • Sala 22: Dezvoltarea localităților din județ până la Primul Război Mondial și contribuția adusă de locuitorii județelor Neamț și Roman la Marea Unire din 1918.
 • Sala 23: Al Doilea Război Mondial.
 • Sala 24: Expoziția referitoare la armele albe și de foc folosite în secolele XIX-XX.

Recomandăm acest muzeu turiștilor pasionați de istorie sau persoanelor care vor să afle cât mai multe detalii despre istoria oamenilor paleolitici.Acest obiectiv turistic este unul dintre cele mai interesante din punct de vedere istoric datorită modului în care sunt prezentate informațiile.

Vă așteptăm cu drag la Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț.

Chiric Mihaela-Valeria

Vîrvarescu Iulian-Alexandru

Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț
Derulează în sus