SMART Nemțeni pentru SMART Piatra Neamț

Cucuteni Museum of Eneolithic Art

Cucuteni Culture is one of Europe’s oldest cultures, rivalling with ancient Egypt or Sumerian culture. The culture was widespread, occupying today’s territory of Moldova, North-East Muntenia, South of Transylvania and Basarabia. Cucuteni Culture is the culmination of a civilization in Europe between 3,500-5,000. Chr. The performances reached by the Cucutenian population are absolutely amazing, being […]

Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni

Cultura Cucuteni una dintre cele mai vechi culturi ale Europei, ce rivalizeaza cu Egiptul antic sau Sumerul. Cultura era larg răspândită ocupând teritoriul de astăzi al Moldovei, N-E Munteniei, S-E Transilvaniei și Basarabia. Cultura Cucuteni reprezintă vârful de dezvoltare al unei civilizații în Europa anilor 3.500-5.000 î. Chr. Performanțele la care a ajuns populația cucuteniană […]

Cu și despre amintiri…Casa Memorială Ion Creangă

Casa memorială Ion Creangă din Humulești este un muzeu memorial înființat în casa în care s-a născut și a copilărit povestitorul român Ion Creangă (1837-1889) în satul Humulești (astăzi suburbie a orașului Târgu Neamț) din județul Neamț. Ai avut mereu sentimentul că vrei să te reîntorci la copilărie? Ei bine, la Casa Memorială „Ion Creangă ” este locul perfect să ai […]

Neamţ Fortress ( Neamț Citadel )

The Neamţ Fortress, a true medieval fortress in Neamţ, is located on Arcaşului Street, no.1,  Targu Neamţ, and was built during the reign of Peter Musat (1374-1391). Neamt Fortress or Neamt Citadel is a medieval fortress in Moldova located near Targu Neamt and about 46 km from Piatra Neamt. Situated close to the highest point […]

The Museum of History and Archeology Piatra-Neamt

The Museum of History and Archeology Piatra-Neamţ was founded in 1934 by Constantin Mătăsă, one of the most famous intellectuals of Neamţ county. Constantin Mătasă transformed in a museum the „Queen Mary” National House, built in 1929 by the author. The Museum of History and Archeology in Piatra Neamt includes two floors, which host 24 […]

Calistrat Hogaş Memorial Museum

The town of Piatra Neamt can offer you the opportunity of a trip in the past along with the travel writer Calistrat Hogas in the Land of Neamt and the only Memorial House in the country dedicated to his life and adventures. The courtyard of the Memorial Museum is surrounded by a metal fence, raised […]

Curtea Domnească

O curte domnească după denumirea sa te duce cu gândul la ceva impunător,puternic,istoric,cu multă încărcătură emoțională. Așa este și Curtea Domnească a orașului Piatra Neamț care bucură privirile tuturor vizitatorilor de orice vârstă. Locul oferă o priveliște uimitoare care te liniștește,te relaxează,îți dă o stare pozitivă și te face să te regăsești pe ține însăți.Ziua […]

Cetatea Neamţului

Cetatea Neamţului, o veritabilă cetate medievală din Neamţ este situată pe str. Arcaşului nr.1, loc.Targu Neamţ şi a fost construită în timpul domniei lui Petru Muşat (1374-1391). Cetatea Neamt sau Cetatea Neamtului este o cetate medievala din Moldova situata in apropierea orasului Targu Neamt si la aproximativ 46 km de orasul Piatra Neamt. Asezata aproape de varful cel […]

Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț

Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț a fost înființat în anul 1934 de Constantin Mătasă, unul dintre cei mai cunoscuți intelectuali ai județului Neamț. Constantin Mătasă a transformat localul Casei Naționale ‘Regina Maria’, ridicată în 1929 de către autor. Tot Constantin Mătasă arată că primele săpături arheologice au început cu mult înainte de anul amintit, iar […]

Muzeul Memorial Calistrat Hogaș

             Orașul Piatra Neamţ vă poate oferi ocazia unui exerciţiu de întoarcere în timp, alături de scriitorul călătoriilor în Ţinutul Neamţului, Calistrat Hogaș şi singura casă memorială din ţară dedicată vieţii şi aventurilor acestuia.             Curtea în care se află Muzeul Memorial este înconjurată de un gard metalic, ridicat pe […]

Derulează în sus