Are we Different?

ID-ul proiectului: R0-31-E42-2012-R2

Tipul proiectului: Schimb de tineri, Acţiunea 3.1 a. – Cooperare cu țările partenere din vecinătatea UE

Calitatea avută în cadrul proiectului: Solicitant

Obiectivul proiectului:  Scăderea riscului apariţiei excluziunii sociale în rândul persoanelor aparţinând etnoculturilor româno-moldoveneşti.

Descriere: În cadrul acestui proiect am organizat un schimb de tineri, cu 20 de participanți din România și Republica Moldova și 4 lideri de grup.

Cei 20 de tineri au avut ocazia să experimenteze voluntariatul organizând activități pentru alți tineri de vârsta lor și copii din centrele de plasament din județul Neamț, să exerseze aspecte care ţin de valorile europene: diversitate culturală, respectul faţă de drepturile omului, libertatea individului prin metode de educație nonformală, să scrie articole legate de voluntariat și să organizeze diverse evenimente pe parcursul celor 14 zile de activități.

Numele instituției finanțatoare: Comisia Europeană prin intermediul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale –  Programul Tineret în Acțiune

Are we Different?
Derulează în sus