Tineret in Actiune

SET- Sunt European Tânăr

Tipul proiectului:  Intalniri ale tinerilor cu responsabilii de politici de tineret, Actiunea 5.1 Calitatea avută în cadrul proiectului: Solicitant Obiectivul proiectului: Familiarizarea a 50 de tineri cu cetățenia europeană, cu drepturile și responsabilitățile ce derivă din aceasta, pe parcursul a 8 luni de zile, în cadrul proiectului SET. Descriere:  În cadrul proiectului, 100 de tineri din județul Neamț au participat la un […]

Are we Different?

ID-ul proiectului: R0-31-E42-2012-R2 Tipul proiectului: Schimb de tineri, Acţiunea 3.1 a. – Cooperare cu țările partenere din vecinătatea UE Calitatea avută în cadrul proiectului: Solicitant Obiectivul proiectului:  Scăderea riscului apariţiei excluziunii sociale în rândul persoanelor aparţinând etnoculturilor româno-moldoveneşti. Descriere: În cadrul acestui proiect am organizat un schimb de tineri, cu 20 de participanți din România și Republica Moldova și […]

EU, Tânărul European

ID-ul proiectului: RO-51-E17-20163-R1 Tipul proiectului:  Intalniri ale tinerilor cu responsabilii de politici de tineret, Actiunea 5.1 Calitatea avută în cadrul proiectului: Solicitant Obiectivul proiectului: Creșterea gradului de participare a tinerilor în comunitatea locală din Neamț. Descriere: În cadrul acestui proiect au fost organizate o serie de activități bazate pe educația nonformală, precum: –  „Seminar Tânăr informat, tânăr implicat” – Organizare Biblioteca Vie […]

Derulează în sus